Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Klooster & Parochie
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Klooster & Parochie > Uren van de diensten|

Klooster

Go to MP3player

Kerk Pervijze

Geliefde broeders en zusters,

Dit zijn de richtlijnen waaraan iedereen zich dient te houden:
1 – Woon geen dienst bij als u omwille van medische redenen
tot risicogroepen behoort;
2 – Blijf samen met jouw gezinsleden thuis als je ziektesymptomen hebt;
3 – Maak gebruik van de ontsmettende gel
bij de ingang van de kerk;

-

 

Mei 2022
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
15

Samaritaanse Pachomios
de Grote;
Dymfna, Gerebern

16

Theodoros
de Gewijde;
Efrem van Novgorod
Brendaan,
de zeevaarder

17

Andronikos
en Junia

18

Theodotos
van Ancyra
en de 7 martelaressen

19

Patricios
van Prusa
en gezellen, mart.;
Kornelios Komelski

20

Thallaleos
en mede martelaren; Lydia

21

Constantijn
en Helenan
, apostel-gelijken;
Sisberga,
abdis
van Arras
Vladimirskaja

blik op volgende week >>>

 

Voorspraakdienst bij een dodelijke epidemie

Hier kan u een gebed downloaden die de broeders van het klooster Moeder Gods, Troosteres der Bedroefden samen voor ons allen bidden... ook van thuis uit kunnen wij bijdragen in dit dagelijks gebed gedurende deze ongeziene periode van het corona-virus. In Christus!

 

Daarnaast nog een gebed bij dodelijke epidemie, van patriarch Daniël van Roemenië

 

(wie dit gebed kan vertalen in het Engels, of het Russisch, mag zijn/haar vertaling steeds mailen naar de webmaster)

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden