Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Klooster & Parochie
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Klooster & Parochie > Uren van de diensten|

Klooster

Go to MP3player

Kerk Pervijze

Geliefde broeders en zusters,

Dit zijn de richtlijnen waaraan iedereen zich dient te houden:
1 – Woon geen dienst bij als u omwille van medische redenen
tot risicogroepen behoort;
2 – Blijf samen met jouw gezinsleden thuis als je ziektesymptomen hebt;
3 – Maak gebruik van de ontsmettende gel
bij de ingang van de kerk;

-

 

Mei 2023 - Juni 2023
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
28

Pinksteren

Germanus ;
Niketas van Chalcedon

29

Dag van de Heilige Geest
08:00u Liturgie
Theodosia, mart;
Maximinos
van Trier
Joannes
van Ustjug Vastenvrije week

30

Isaäkios
van het
Dalmatische klooster

31

Hermios, mart;
Silvius bisschop van Toulouse;

01

Justinos
de Filosoof;
Claude van Vienne
Dionysios
van Gloesjitsk

02

Nikeforos
van Const.;
Fotinos en gezellen
Joannes
van Trapezunt

03

Teruggave Lucilianos
en gezellen, martelaren;
Clotildis, koningin;
Kevin, abt.

blik op volgende week >>>

 

Voorspraakdienst bij een dodelijke epidemie

Hier kan u een gebed downloaden die de broeders van het klooster Moeder Gods, Troosteres der Bedroefden samen voor ons allen bidden... ook van thuis uit kunnen wij bijdragen in dit dagelijks gebed gedurende deze ongeziene periode van het corona-virus. In Christus!

 

Daarnaast nog een gebed bij dodelijke epidemie, van patriarch Daniël van Roemenië

 

(wie dit gebed kan vertalen in het Engels, of het Russisch, mag zijn/haar vertaling steeds mailen naar de webmaster)

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden