Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 03 december
3 december
Vladyko Joan
Sefanja de Profeet

Eveneens op deze dag:
Sabbas van Svenigorod


boxen

Sefanja de Profeet

 

Sefanja was een telg uit de stam van Simeon en werd geboren op de Berg Sarabatha. Hij leefde en profeteerde in de 7de eeuw vóór Christus, d.w.z. tijdens de regering van Josia, de vrome koning van Juda. Sefanja was een tijdgenoot van de Profeet Jeremia. Omdat hij een grote nederigheid betoonde en zijn reine geest op God gericht hield, werd hij waardig bevonden de toekomst te kunnen voorzien. Hij voorzegde op die manier de dag van Gods toorn en de bestraffing van Gaza, Ashkalon, Ashdod, Ekron, Nineve, Jeruzalem en Egypte…
Hij zag Jeruzalem als “… een weerspannige, bezoedelde en verdrukkende stad… Haar vorsten in haar midden zijn brullende leeuwen; haar rechters zijn avondwolven… Haar profeten zijn woordkramers, mannen die trouweloos handelen; haar priesters ontwijden het Heilige, zij doen de wet geweld aan…” (Sefanja 3,1-4) Hij voorzag de komst van de Heiland en riep vol vreugde uit: “Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem!” (Sefanja 3,14)
Deze schouwer van mysteriën overleed in zijn geboorteplaats en wacht er op de Algemene Opstanding en op de beloning, die God hem zal verlenen.

 

Kondakion t.4

 

Verlicht door de Heilige Geest, * hebt gij Gods Theofanie verkondigd, * Heilige Profeet Sefanja, * want gij hebt geroepen: * “Verheug u, Jeruzalem, dochter Sion, * zie, uw Koning zal komen ** om u te verlossen.”

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden