Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 05 oktober
5 oktober
Vladyko Joan
Palmatius van Trier en Gezellen

Eveneens op deze dag:
Charitina
Hermogenes, Alexis, Petrus, Jona, Filippus en Tychon van Moskou


boxen

Palmatius van Trier en Gezellen

 

 

Van Bisschop Felix wordt verteld dat hij de nagedachtenis van deze martelaren in ere hield. Er wordt een opsomming gegeven van hun namen: Constantius, Crescentius, Justinus, de drie broers Leander, Alexander en Soter, en verder ook nog Hormisda, Papirius, Constans en Jovanianus. Al deze namen worden in ťťn adem genoemd met Thyrsus, een generaal. Daarnaast maakt deze lijst melding van enkele magistraten uit de stad. Dat zouden dus Palmatius en Maxentius moeten zijn. Andere bronnen merken op dat Palmatius inderdaad de consul van de stad was. Hij zou de marteldood gestorven zijn tezamen met anderen uit de senatorenstand en lagere kringen.
Hieruit kunnen we opmaken dat Rictiovarus, gezant van Keizer Diocletianus, tijdens zijn bezoek aan de stad alle Christenen ter dood heeft veroordeeld en terechtgesteld. De relieken raakten in de vergetelheid, maar werden tijdens de invallen van de Noormannen in 882 opnieuw ontdekt en in veiligheid gebracht. Opnieuw raakten ze vergeten, maar in 1072 werden ze herontdekt en in ere hersteld.

 

 

Troparion t.1

 

Heldhaftige Strijder, * grote en strijdvaardige Martelaar Palmatius, * gij zijt groter dan onze Vader Abraham, * die door God Zelf * werd geprezen * om zijn geloof en om zijn gehoorzaamheid. * Gehoorzaam hebt gij uzelf geofferd * op het altaar van het lijden, * en met uw echtgenote en uw zoon * hebt gij de berg * van het lijden bestegen. * Vol geloof hebt gij het woord des Heren geloofd: * ďWie in Mij gelooft, * die zal leven.Ē * Ere aan Hem Die U die kracht heeft geschonken. * Ere aan Hem * Die u heeft gekroond. ** Ere aan Hem Die door u aan ons allen vergeving schenkt. Ė

 

 

Kondakion t.4

 

Onoverwinnelijke Martelaar, * die Gods Eniggeboren Zoon nagevolgd hebt tot in de dood, * nu wordt gij door God Zelf getroost, * want veel hebt gij geleden * en samen met de uwen hebt gij dapper gestreden, * in uw trouw aan de Drie-Ene God. * Voor eeuwig onscheidbaar zijt gij nu met elkaar verenigd, * gij, Heilig Huisgezin dat de dood hebt versmaad. * Zegen nu vanuit uw hoge woning elk huisgezin dat tot u roept. * Bescherm elk kind dat in bittere nood tot u schreit, ** o Koninklijke Getuige Palmatius. Ė

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden