Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 13 september
13 september
Vladyko Joan
Cornelius de Honderdman

Eveneens op deze dag:
Voorfeest Kruisverheffing
Kerkwijding Opstandingskerk Jeruzalem
Amatus van Sens


boxen

Cornelius de Honderdman

 

 

Cornelius was een Romeinse officier in Caesarea (Palestina). Als gevolg van een hemelse openbaring, doopte de Apostel Petrus hem (Hand. 10,1). Hij was de eerste onder de heidenen om Gods Kerk binnen te treden. Tot op dat ogenblik meenden sommigen dat de Kerk er enkel was voor de Joden en voor hen die de Joodse besnijdenis ondergingen. Gedoopt liet Cornelius alles en iedereen achter en volgde de Apostel. Later wijdde Petrus hem tot bisschop en zond hem naar het heidens dorp Skep, waar de Heilige Cornelius veel vernedering en foltering verdroeg om Christusí wil. Hij vernietigde er ook door Gods kracht een tempel van Apollo en doopte Prins Demetrius met 277 andere ongelovigen. Door God vooraf gewaarschuwd over de dag van zijn sterven, riep Cornelius alle Christenen samen, troostte hen, bad voor hen tot God en ontsliep vredig op hoge leeftijd. Mettertijd raakte zijn graf verwaarloosd en vergeten, maar de Heilige verscheen aan Silvanus, Bisschop van Troas, en openbaarde hem de plaats van zijn graf. Hij gaf ook de opdracht er een kerk te bouwen. Deze taak volbracht de Bisschop met de hulp van Eugenius, een rijke medeburger. De relieken van de Heilige Cornelius hebben vele wonderen gewerkt.

 

Troparion t.4

 

Gij hebt u getooid met de werken der Gerechtigheid * en ontving de verlichting van het Ware Geloof. * Gij zijt waarlijk een medestrijder der Apostelen, * want als hun deelgenoot * hebt gij door uw goddelijk geÔnspireerde werken * de Vleeswording van Christus aan allen verkondigd. * Met hen smeken wij u, alzalige Cornelius, * dat wij die u vereren,** mogen worden gered.

 

 

Kondakion t.4

 

De Kerk heeft u ontvangen * als het eerstelingenoffer uit de heidenen. * Gij verlicht haar door de kracht van uw deugd, * in God wijze Cornelius, ** Ingewijde in Zijn MysteriŽn.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden