Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 19 januari
19 januari
Vladyko Joan
Marcus van Efeze

Eveneens op deze dag:
Macarius de Grote


boxen

Marcus van Efeze

 

Marcus, Bisschop van Efeze, werd beroemd door zijn moedige verdediging van de Orthodoxie op het Concilie van Florence (1439), ofschoon de keizer en de paus op hevig wijze weerstand boden.
Hij ontsliep vredig in het jaar 1452. Op zijn sterfbed smeekte Marcus zijn leerling Georgius (die later de glorierijke Patriarch Gennadius werd) de strikken van het Westen indachtig te blijven en de Orthodoxie te blijven verdedigen.

 

 

Troparion t.3

 

Door uw belijdenis vond de Kerk in u * een groot ijveraar voor het Goddelijk Geloof, * Heilige Marcus, die een voorvechter waart * van de Ware Traditie der Vaderen * en die de opstand van de duisternis hebt neergehaald. * Bid Christus God voor ons, die u bezingen.

 

Kondakion t.3

 

Met een onoverwinnelijk pantser bekleed, * hebt gij door Gods Geest de dwalingen neergehaald. * Als een goed werktuig van de Trooster, * waart gij een verdediger van de Orthodoxie. * Daarom roepen wij eenparig tot u: ** ďVerheug u, Marcus, Roem der Orthodoxen.Ē

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden