Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 19 januari
19 januari
Vladyko Joan
Macarius de Grote

Eveneens op deze dag:
Marcus van Efeze


boxen

Macarius de Grote

 

Macarius was een Egyptenaar en een jongere tijdsgenoot van Antonius de Grote. Zijn vader was een priester. Gehoorzaam van zijn ouders, trad Macarius in het huwelijk. Toen zijn vrouw echter kort daarna overleed, trok hij zich terug in de wildernis, waar hij 60 jaar lang doorbracht in arbeid en moeite, zowel innerlijk als uiterlijk, om het Hemelse Koninkrijk te verwerven. Toen mensen hem vroegen waarom hij zo mager was, zowel als hij at, als tijdens de vasten, antwoordde hij: “Uit vreze Gods.”
Hij slaagde erin zijn geest van boosaardige gedachten te zuiveren en zijn hart van kwaadaardige verlangens te reinigen, dat God hem in overvloed de gave van het wonderwerken verleende, zodat hij zelfs doden uit het graf kon opwekken. Zijn nederigheid verbaasde zowel mensen, als demonen. Een demon vertelde hem op een dag: “Er is slechts één ding, waarin ik u niet kan overtreffen. Niet in het vasten, want ik eet nooit. Niet in het nachtwaken, want ik slaap nooit.” Macarius vroeg hem: “Waarin dan wel?” Waarop de demon antwoordde: “Uw nederigheid.”
Vaak zegde Macarius aan Pafnutius, zijn leerling: “Oordeel niemand en gij zult gered worden.”
Macarius werd 97 jaar oud. Zowat 9 dagen vóór zijn dood, verschenen Antonius en Pachomius aan hem uit de Andere Wereld en verkondigden hem dat hij 9 dagen later zou sterven, wat ook geschiedde.
Vóór zijn sterven had Macarius nog een visioen, waarin een Cherubim hem de Zalige en Hemelse Wereld openbaarde, zijn inspanningen en zijn deugdzaamheid prees en hem vertelde dat hij gezonden was om Macarius’ ziel naar het Hemelse Koninkrijk te begeleiden.
Macarius ontsliep in het jaar 390.

 

 

 

Troparion t.1

 

Goddragende Vader Macarius, als bewoner der woestijn waart gij een Engel in het vlees. * Onder vasten, waken en bidden * hebt gij hemelse genadegaven ontvangen. * Gij geneest de ziekten en de zielen van hen, * die in geloof tot u vluchten. * Ere zij Hem, Die u kracht heeft geschonken. * Ere zij Hem, Die u bekranst heeft. * Ere zij Hem, ** Die door u aan allen genezing schenkt.

 

 

Kondakion t.4

 

De Heer heeft u in waarheid in het huis der onthouding geplaatst * als een nooit dwalende Ster, * die de einden der wereld verlicht, * Vader der Vaderen, ** Heilige Macarius.

 

Kondakion t.1

 

Uw gelukzalig leven hebt gij op aarde geleid * en toch verdiende gij te wonen * in het land der nederigen bij het Koor der Getuigen, * Eerbiedwaardige Godsdrager Macarius. * Uw woonstede was de woestijn * en van God hebt gij de gave der wonderen ontvangen, ** waarvoor wij u verheerlijken.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden