Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 januari
15 januari
Vladyko Joan
Joannes de Kalybiet

Eveneens op deze dag:
Paulus van Thebe
Ablebertus van Kamerijk


boxen

Joannes de Kalybiet

 

 

Joannes werd geboren uit rijke en befaamde ouders in Constantinopel tijdens de regering van Leo I. Hij was hun enig kind.
Aangetrokken tot het geestelijk leven, vluchtte de jonge Joannes met een monnik naar een klooster in Klein-AziŽ, waar hij 6 jaar lang leefde hij in de grootste onthouding, het innigste gebed en de opperste gehoorzaamheid aan de abt. Toen bestookte de duivel hem met de gedachte het klooster te verlaten, terug te keren naar zijn ouders en met hen samen te leven als edelman. En hij keerde inderdaad, vermomd als bedelaar, naar zijn ouders terug. Hij zag zijn ouders, maar wilde zich niet aan hen bekend maken. Als dakloze bedelaar kreeg hij onderdak in hun tuin, terwijl hij zich voedde met de broodresten, die de dienstknechten hem toewierpen, en het hoongelach van velen moest verduren. Gedurende 3 jaar leefde Joannes in een hutje (Kalybiet = bouwer of bewoner van hutten) inde tuin van zijn ouders, terwijl hij voortdurend tot God bad om de zielen van zijn vader en moeder te sparen. Toen hij ziek werd en zijn dood voelde naderen, maakte hij zich aan zijn ouders bekend, die hem herkenden aan het kostbare Evangelieboek dat zij hem in zijn kinderjaren hadden geschonken en dat als enig bezit bijhield.
Op die wijze versloeg deze jongeman, die ooit erg rijk was geweest, de duivel en redde zijn ziel en deze van zijn ouders. Hij ontsliep in de Heer tijdens het jaar 450.

 

 

Troparion t.4

 

Reeds als kind hebt gij de Heer vurig bemind * en de aardse genoegens gering geacht. * In ascese zijt gij volkomen geweest * en hebt in een hutje bij het paleis van uw ouders gewoond. * Zo hebt gij de lagen van de vijand teniet gedaan * en daarom heeft de Heer u verheerlijkt, ** Heilige Vader Joannes.

 

 

Kondakion t.2

 

In werkelijke wijsheid * hebt gij de armoede liefgehad * en om Christus te volgen * hebt gij afstand gedaan van uw rijkdom. * Gij droeg steeds het Evangelie in uw handen * om Christus, onze God te dienen ** en gij bidt onophoudelijk voor ons allen.

 

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden