Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 13 januari
13 januari
Vladyko Joan
Hilarius van Poitiers

Eveneens op deze dag:
Nafeest Theofanie
Remigius van Reims
Hermylos en Stratonicos
Hermylos en Stratonicos


boxen

Hilarius van Poitiers

 

Hilarius werd rond 310 te Poitiers geboren in een welstellend, maar ongelovig gezin. Hij genoot een wetenschappelijke opvoeding en bij zijn filosofiestudie kwam hij in aanraking met de Bijbel. Getroffen door de Waarheid, bekeerde hij zich, met het gehele gezin.
In 350 werd hij door het volk tot bisschop gekozen: hij ontving de priester- en bisschopswijding, terwijl zijn vrouw zich bij de Christelijke maagden terugtrok. Hij verdiepte zich in de Schrift en schreef een exegese van het Evangelie van Mattheus. Hij was een bekamer van het Arianisme dat de Godheid van Christus loochende. Hierdoor werd hij door de Keizer verbannen naar Klein-AziŽ, waar hij zich volledig toelegde op de theologische studie. In die periode schreef hij zijn 12-delig stadaard werk over de Drie-Eenheid, waarmee hij het Arianisme bleef bekampen. In 359 zond hij een beroemd gebleven brief naar alle bisschoppen in Oost en West, waarin hij de belangrijkste geloofswaarheden behandelde aan de hand van de verhandelingen van het Concilie van Nicea. Als gevolg hiervan werden verschillende synodes bijeengeroepen, waaraan Hilarius ook deelnam en waarop het Arianisme werd veroordeeld. Toen de keizer merkte dat de verbannen Hilarius succesvol bleef in het bestrijden van de ketterij, liet hij hem in 361 naar Poitiers terugkeren.
De rust keerde terug en Hilarius wijdde zich aan de Christelijke dichtkunst en aan het gezamenlijk zingen van hymnen en psalmen, wat hij in het Oosten had leren kennen. Van hem komen de eerste muziektekens, de neumen op de Gallicaanse muziek.
Hij was ook een wonderdoener: op zijn gebed werd zelfs een niet gedoopte dode tot leven gewekt.
Hilarius stierf in het jaar 367.

 

 

Troparion t.5

 

Voortreffelijke Leraar der Orthodoxie, * Waterwel der kennis, * Licht der leer en Fontein van welsprekendheid; * Beschermer van het Geloof * en Gesel der ketterijen, * Heilige Bisschop Hilarius, * bid tot Christus God, * Die gij meer hebt bemind dan uw eigen leven, ** om de grote genade voor onze zielen.

 

 

Kondakion t.7

 

Luid galmde uw wonderbare stem * als een donder over de trotse bergen der ketterijen * en overstemde het holle gepraat van de lasteraars van de Alheilige Drie-Eenheid. * De vlammende bliksem van uw ware woorden * verlichtte zelfs de uiterste hoeken van het menselijk zelfbedrog. * Leer ons, Heilige Bisschop Hilarius, * te luisteren naar de woorden, ** waarin God Zichzelf aan de mensheid openbaart.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden