Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 14 juni
14 juni
Vladyko Joan
Methodios van Constantinopel

Eveneens op deze dag:
Elisa de Profeet


boxen

Methodios van Constantinopel

 

 

Methodios werd geboren in Syracuse (SiciliŽ). Na briljante studies werd hij monnik op het eiland Chios, waar hij ook een klooster stichtte. Tijdens de vervolging van Keizer Leo de ArmeniŽr vluchtte hij naar Rome. De Paus stuurde hem naar MichaŽl, de nieuwe keizer, om de verbannen Patriarch Leo te laten terugkeren. Zonder succes evenwel: Keizer MichaŽl was nog wreedaardiger dan zijn voorganger. Hij liet daarenboven Methodios met twee misdadigers in een donkere spelonk opsluiten, waar ze zich amper konden bewegen. Zelfs toen een rover ter plekke stierf, bleven Methodios en de andere boosdoener opgesloten, naast het rottende lichaam van de overledene.

Pas na 9 jaar werd hij door Keizerin Theodora bevrijd: hij was uitgemergeld, lijkbleek en kaal, gekleed in rottende lompen. Hij werd echter opnieuw om de iconenverering gemarteld, ditmaal onder Keizer Theofilus. Hierbij werd zijn onderkaak verbrijzeld. Om zijn afschuwwekkende littekens te bedekken, maakte hij insnijdingen in zijn sluier tot aan zijn schouder en bond beide slippen onder zijn kin aan elkaar. Daarom is de sluier van de monniken nog steeds ingesneden.

Na de dood van Keizer Theofilos werd hij door Keizerin Theodora als Patriarch teruggeroepen en tot voorzitter gekozen van het Concilie van Constantinopel, dat hij meteen bijeenriep. Daarop werd de iconenverering opnieuw in ere hersteld. Gedurende de eerste week van de Grote Vasten liet hij de iconen plechtig terug naar de Kerk dragen, wat eindigde met een groot feest op de Eerste Zondag van de Vasten. Deze zondag werd voorbehouden als Feest van de Orthodoxie, waarop men jaarlijks deze gebeurtenis herdenkt. Patriarch Methodios dichtte voor dit feest zelf de hymnen.

Als wraak verzonnen de heidenen een aanklacht tegen Methodios. Een vrouw betichtte hem van een onkuise relatie met haar. In de rechtszaal ontdeed Methodios zich van zijn kledij en toonde hij aan alle aanwezigen zijn verteerde lichaam, door vasten en ontbering getekend. Iedereen begreep meteen dat de onklacht verzonnen was. De vrouw bekende dat zij geld had ontvangen om de leugen te verspreiden. Zij die dachten Methodios te beschamen, schonken hem op die wijze, ongewild, nog een grotere naam en faam.

Patriarch Methodios stierf aan een nierziekte tijdens het jaar 846 of 847.

 

Kondakion t.2

 

Op aarde hebt gij als een engel geleefd * en tot de einden der aarde hebt gij de iconenverering ingang doen vinden. * Daardoor hebt gij vele kwellingen doorstaan ** en zo hebt gij het Rijk der Hemelen beŽrfd.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden