Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 14 juni
14 juni
Vladyko Joan
Elisa de Profeet

Eveneens op deze dag:
Methodios van Constantinopel


boxen

Elisa de Profeet

 

 

Elisa leefde omstreeks het jaar 900 v. Chr. Toen de Heer de bejaarde profeet Elia tot Zich wou nemen, openbaarde Hij hem dat Hij Elisa had aangewezen als zijn opvolger. Elisa was de zoon van Safat uit de stam van Ruben en leefde in de stad Abel-Meholah, aan de Jordaan gelegen. Elia bracht Elisa op de hoogte van Gods wil, kleedde hem met zijn eigen mantel en smeekte van God de tweevoudige gave van het profeteren voor hem af. Elisa verliet meteen zijn huis en familie om Elia te volgen.

Toen de Heer Elia in een vurige wagen opnam, bleef Elisa volharden in de profetische opdracht, met nog meer kracht dan Elia. Door zijn ijver en zuiverheid trad Elisa toe tot de grootste profeten. Door zijn wonderbaarlijke kracht, hem door God gegeven, overtrof hij echter allen. Hij spleet de wateren van de Jordaan, zoals Mozes eens bij de Rode Zee had gedaan. Hij maakte het brakke water in Jericho drinkbaar. Hij liet water stromen in de uitgegraven grachten tijdens de oorlog met de Moabieten en vermenigvuldigde olie in de kruiken van de arme weduwe. Hij wekte de zoon tot leven van de Sunamitische vrouw en voedde honderd mensen met twintig kleine sneden brood. Hij genas de krijgsheer Našman van melaatsheid, maar sloeg zijn knecht Gehazi met melaatsheid omwille van zijn hebzucht. Hij sloeg het voltallige Syrische leger met blindheid en dwong een ander leger tot de vlucht. Hij voorzegde vele gebeurtenissen zowel aan volkeren als aan individuen. Elisa stierf op erg hoge leeftijd.

 

Troparion t.4

 

Gij hebt getuigd over de Engel in het vlees, de Grootste der Profeten, * Roemrijke Profeet Elisa, * want door de werking van de Heilige Geest, * hebt gij in de kracht van Elia geweldige wonderen verricht. * Het giftige bronwater hebt gij gezond gemaakt, * de kracht van wilde dieren getemd * en Našman gereinigd. * De zoon van de Sunamitische hebt gij uit de doden opgewekt. * Zo schenkt gij aan allen die u vereren, ** de genade van genezing.

 

 

Kondakion t.2

 

Gij waart de Grote Profeet van God, * die een dubbel deel van de Geest hebt ontvangen, * Heilige Profeet Elisa, * Leerling van de Grote Elia. * Bid met hem tot Christus God, ** zonder ophouden voor ons allen.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden