Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 mei
15 mei
Vladyko Joan
Pachomios de Grote

Eveneens op deze dag:
Dymfna en Gerebern


boxen

Pachomios de Grote

 

 

Pachomios werd rond het jaar 290 geboren in Opper-Egypte uit ongelovige ouders. Toen hij als soldaat van Keizer Constantijn vocht tegen Maxentius, logeerde hij bij liefdevolle Christenen, door wiens levenswijze hij zich, na Constantijns overwinning en zijn ontslag uit het leger, liet dopen. Zo kwam hij in contact met de kluizenaar Palemon, die hem harde eisen oplegde inzake vasten, arbeid, ontberingen en nachtwaken. Pachomios volhardde en groeide uit tot een gerijpte persoonlijkheid met een innerlijke, imponerende kracht. Na 10 jaar toewijding en onderwerping verscheen hem een engel, gekleed in het groot monniken-schima, die hem een schrijfrol gaf, waarop de regel voor een gemeenschapsklooster (kenobion) was geschreven. Pachomios moest zoín klooster bouwen, tot heil van vele monniken. Samen met zijn broer Joannes, vestigde hij zich in Tabesini aan de Nijl en begon er vele cellen te bouwen. Wat dwaasheid leek, bleek al spoedig goddelijke voorzienigheid: vele leerlingen sloten zich bij Pachomios aan en leefden er volgens de ontvangen regel: iedere broeder at en dronk naar eigen inzicht, vervulde een werk, dat aan de leeftijd was aangepast. De gebedsdiensten en de maaltijden waren gemeenschappelijk. De nachtrust geschiedde in een cel, door drie broeders gedeeld. Het aantal broeders, dat tot een leven in ascese toetrad, groeide bijzonder snel, waardoor Pachomios in Opper-Egypte in totaal zeven kloosters voor monniken (broeders) en twee kloosters voor monialen (zusters) bouwde. Hij bestuurde ruim zevenduizend geestelijken. Geen wonder dat hij Ďde stichter van het kloosterwezení wordt genoemd. In het jaar 346 brak in Opper-Egypte de pest uit. Ook het klooster van Tabenna bleef niet gespaard, een honderdtal monniken kwam om. Ook Pachomios werd aangetast. Hij regelde alle kloosterzaken en de kwestie van zijn opvolging. Hij stierf in het jaar 348. Na zijn dood verspreidde zijn werk zich over heel Egypte, over Palestina, de SinaÔ en Klein-AziŽ. Basilios de Grote en Benedictus van Nursia werden sterk door Pachomios beÔnvloed.

 

Troparion t.5

 

Gij zijt de aanvoerder van de kudden van de Allerhoogste Herder, Vader Pachomios. * Een menigte van monniken hebt gij tot de hemelse schaapstal geleid, * want, nadat gij waart ingewijd * in de asceten passende gewoonten, * hebt gij uw leerlingen gevormd. * Nu jubelt gij met hen samen ** en deelt met hen de lofzang van de Hemelse Voorhoven.

 

 

Kondakion t.2

 

Stralend als op een kandelaar * hebt gij uw licht doen schijnen tot aan de einden der wereld. * De woestijn hebt gij tot een woonoord van vele monniken gemaakt. Uzelf hebt gij gekruisigd * en uw kruis op de schouders gedragen, * toen door onthouding uw lichaam was verzwakt. * Heilige Vader Pachomios, ** bid onophoudelijk voor ons allen.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden