Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Broederschap > Tijdschriften > Diakonia

Vladyko Joan

Go to MP3player

Het tijdschrift ‘Diakonia’ bestaat reeds meer dan 18 jaar en is het resultaat van het werk van een groep Orthodoxe Christenen die zich verenigde in de “Orthodoxe Broederschap - Alle Heiligen van België”. De stichting van deze Broederschap ontving de zegen van Vladyko Simon, bisschop van Brussel en België (de Russisch Orthodoxe Kerk). Dit tijdschrift heeft tot doel een informatieblad te zijn voor de Orthodoxe Kerk in België en vormt ook een informatiebron en communicatiemiddel voor de onderlinge gemeenschappen in de Orthodoxe Kerk en streeft er naar een open venster te zijn voor alle Christelijke kerken.

“De Orthodoxe Broederschap in België” heeft de wens om een informatiebron te zijn inzake de activiteiten, georganiseerd door de verschillende Orthodoxe parochies en andere Christelijke groeperingen.

Heden geeft het tijdschrift ‘Diakonia’ niet enkel informatie over de ‘Orthodoxe Kerk in België’ , maar ook inzake de “Oecumenische gemeenschap”, inzake Heiligenlevens, inzake de traditie van de Kerkvaders,…  de recente publicaties van het tijdschrift zullen de lezers zeker interesseren en inspireren in hun christelijk leven.

Al van het prille begin pogen de uitgevers van het tijdschrift in te gaan op de typisch Belgische toestand en proberen zij zowel Nederlandstalige als Franstalige artikels te publiceren in de geest van openheid, luisterbereidheid en samenwerking.

Na een eenvoudig begin is het tijdschrift, dankzij het vele vrijwilligerswerk en volharding van de redactie, uitgegroeid tot een driemaandelijks tijdschrift en omvat het telkens 40 pagina’s ‘A4-formaat’ boordevol informatie. Wenst u zelf ook u steentje bij te dragen, of wenst u meer inlichtingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ofwel het secretariaat, ofwel de verantwoordelijke uitgever.

De redactie
februari 2010

Verantwoordelijk uitgever: Moeder Lydia
Klooster van de Moeder Gods Portaïtissa
3, Rue du Caillou
B-6183 Trazegnies

Tél & fax : +32.71/46.28.46

Secretariaat : Orthodoxe Broederschap - Alle Heilligen van Belgë
66,avenue Charles Thielemans
1150 Bruxelles

Tél/fax :+32.2/762.72.70
E-mail : soeur.elisabeth@skynet.be

 

of bezoek de  website

 

Jaarabonnement 20,- €
Steunabonnement: 25,-€
Verkoopprijs: 7,- €

rekening: 068-2172964-94
IBAN: BE87 0682 1729 6494
BIC: GKCCBEBB

(chèques worden niet aanvaard)

Fraternité Orthodoxe Broederschap

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden