Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Orthodoxalia > Proloog van Ochrid

 

 

 

Go to MP3player

 

Mei

27

 

LOFZANG


Heilige Didymus en Theodora


De mooie Didymus ging op naar zijn dood
En zong vol vreugde psalmen.
Toen de jonge Theodora dit hoorde,
Snelde zij vanuit de stad naar Didymus.
Met Didymus streed zij met woorden
En met hem streed zij over de dood:
O Didymus, mijn weldoener,
Laten zij mij eerst doden!
U redde mijn maagdeneer
Maar ontnam mij de martelaarskrans.
O Didymus aan u de eer en glorie,
Maar laat mij deze dood!
Ga opzij, laat het zwaard mij onthoofden!
Daarop zei Didymus tot Theodora:
‘Theodora, mijn zuster,
Dit is het geluk waarvan ik altijd gedroomd heb!
Hier is de gelegenheid om voor Christus te sterven,
Voor u is het genoeg om een reine maagd te blijven,
Dien de Heer in zuiverheid,
Geef het Didymus God terug te betalen!
Theodora aanvaardt zijn raad niet,
Maar zij snelt voor Didymus naar de dood.
Ik heb hier een hoofd om afgeslagen te worden,
En een ziel die redding behoeft!
Dit debat, o allerschoonste!
Over de dood, een gezegende wedstrijd!
Maar één zwaard kan beide onthoofden:
Als een bliksemschicht worden beiden onthoofd.
Nu worden zij geteld onder de hemelse gasten
En helpen ons door hun gebeden.

 

 

OVERWEGING

 

 

Lichamelijke gezondheid is ongetwijfeld een gave van God. Maar lichamelijke gezondheid is verre van het grootste goed van deze wereld zoals veel mensen erover denken en schrijven. Want wat voor soort lichamelijke gezondheid het ook is, het is voorbijgaand; en wat voorbijgaand is, kan niet de grootste zegen voor mensen heten. Waarden die niet voorbij gaan zijn kostbaarder dan voorbijgaande waarden, zoals eeuwigheid kostbaarder is dan tijd. Waarden die niet voorbij gaan, vindt men in het kader van de gezondheid van de ziel. Vader Johan van Kronstadt schrijft: ‘Ik voel zelf dat wanneer ik helemaal gezond ben en mijn werk mij niet uitput, dat ik dan in mijn geest sterf en het Koninkrijk Gods niet in mij is, dat mijn lichaam mij controleert en de duivel heeft de controle over het lichaam.’ 

 

 

OVERDENKING

 

Laat mij nadenken over de genade van God, de Heilige Geest, in het mysterie (sacrament) van de Heilige Communie:
1. Hoe deze genade het gewijde brood en wijn een levend offer maakt van Christus;
2. Hoe deze genade werkt binnen het brood en de wijn op dezelfde manier als ze werkte in het lichaam van de Allerreinste (de Theotokos) ten tijde van de vleeswording van de Heer.

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden