Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 09 december
9 december
Vladyko Joan
Ontvangenis van de
Moeder Gods


boxen

Ontvangenis van de Moeder Gods

 

 

Joachim was afkomstig uit de stam van David en was een nakomeling van Koning David. Anna was de dochter van Matthan, de priester, en behoorde tot de stam van Levi, net zoals Ašron, de Hogepriester. Matthan had drie dochters: Maria, Sophia en Anna. Maria huwde, leefde in Bethlehem en baarde Salome. Sophia huwde, woonde eveneens in Bethlehem en baarde Elisabeth, de moeder van Joannes de Voorloper. Anna huwde Joachim in Nazareth en baarde op hoge leeftijd Maria, de Moeder Gods. Gedurende 50 jaar hadden Joachim en Anna hun huwelijksleven samen beleefd en toch waren ze kinderloos gebleven. Ze leefden rustig en vroom, besteedden een derde van hun inkomen aan zichzelf, verdeelden een derde aan de armen en schonken een derde aan de Tempel. Ze werden er op grootse wijze voor beloond.
Op een dag kwamen ze, reeds hoogbejaard, naar Jeruzalem om er te offeren aan God. De hogepriester Issachar wees Joachim terecht met de woorden: ďGij zijt onwaardig dat een offergave uit uw handen worden aanvaard, want gij zijt kinderloos.Ē Anderen, die wel kinderen hadden, duwden Joachim opzij, alsof hij van geen tel was. Dit bezwaarde deze oude zielen zeer en ze keerden erg bedroefd en bezorgd huiswaarts. Beiden vielen in gebed voor God neder en smeekten Hem met hen een wonder te werken, zoals Hij eertijds met Abraham en Sarah had gedaan. Ze baden Hem hen een kind te schenken als troost in hun oude dag. Vervolgens zond God Zijn engel, die hen de geboorte aankondigde van ďeen algezegende dochter, door wie alle naties op aarde zouden gezegend worden en door wie de redding van de wereld zou gebeuren.Ē Anna ontving meteen in haar schoot en 9 maanden later baarde ze Maria.
Joachim leefde 80 jaar, Anna 79 jaar. Ze ontsliepen vredig in de Heer.

 

 

Troparion t.4

 

Heden worden de boeien der kinderloosheid ontbonden, * want God verhoort Joachim en Anna * en belooft dat zij tegen alle verwachting * de Bruid Gods als dochter zouden ontvangen * en dat deze de Onbeschrijfelijke zelf zou baren, * Die zou komen als mens, * terwijl Hij haar door de Engel deed toeroepen: * ďVerheug u, Hoogebegenadigde, ** de Heer is met u.Ē

 

 

Kondakion t.4

 

Heden verheugt zich de gehele wereld * over het door God geschonken Ontvangen van Anna, * want uit haar wordt de Maagd geboren, die boven elk woord ** het Woord gebaard heeft.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden