Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 08 december
8 december
Vladyko Joan
Patapios van Thebe


boxen

Patapios van Thebe

 

Patapios werd geboren en opgevoed in het geloof en de vreze Gods door vrome ouders in de Egyptische stad Thebe. Op jonge leeftijd bemerkte hij reeds de ijdelheid van deze wereld, huiverde ervoor en trok zich terug in de wildernis van Egypte. Daar wijdde hij zich aan een leven van ascese en zuiverde hij zich, uit liefde voor God, van alle aardse verlangens en gedachten. Toen zijn deugden echter bij de mensen bekend raakten, kwamen ze tot hem en zochten ze bij hem troost in hun lijden. Patapios vreesde hun lofprijzing, die de menselijke geest verduistert en van God doet vervreemden, en hij ruilde de wildernis in voor Constantinopel. Hij dacht immers dat hij zich voor de mensen gemakkelijker in de stad kon verbergen dan in de wildernis.
Patapios bouwde zich een hut in de buurt van de Blachernae-kerk, waar hij zich ongestoord en ongekend kon overleveren aan een ononderbroken kluizenaarsleven vol ascese. Een licht echter kan niet verborgen blijven. Een blindgeboren kind werd door Gods Voorzienigheid naar Patapios geleid en verzocht hem tot God te bidden, opdat het zijn gezichtsvermogen teruggeschonken zou worden, het Gods schepping zou kunnen aanschouwen en zo God nog meer zou kunnen loven. Patapios kreeg medelijden met het ongelukkige kind, bad tot God en de ogen van het kind werden ontsloten. Dit wonder openbaarde Gods uitverkorene aan de gehele stad en talrijke mensen snelden naar hem toe om genezing, troost en onderricht te krijgen. Patapios genas een vooraanstaand burger van de vallende ziekte, door een Kruisteken over hem te maken en hem met olie te zalven. Een jongeling werd bevrijd van een onreine kwelgeest, toen Patapios het Kruisteken in de lucht maakte. Met een luide schreeuw verliet de boze geest het lichaam van de jongen onder de gedaante van rook. Patapios maakte een Kruisteken over een vrouw, die op haar borst een zweer had, gevuld met wormen. Ze werd meteen gezond. Nog vele wonderen werkte Patapios, maar alle gebeurden ze door het bidden in de naam van Christus en door het maken van het teken van het Kruis.
Patapios ontsliep in de Heer op zeer hoge leeftijd en nam zijn intrek in het Hemelse Koninkrijk in de 7de eeuw.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden