Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 04 december
4 december
Vladyko Joan
Joannes de Damascener

Eveneens op deze dag:
Barbara


boxen

Joannes de Damascener

 

 

Joannes was aanvankelijk de opperdienaar van Kalief Abdul-Malik, later werd hij monnik in het Klooster van Sabbas, de Gewijde.
Omwille van zijn vurig verdedigen van de iconenverering tijdens de regering van de iconoclastische keizer Leo de IsauriŽr, werd Joannes door de keizer op boosaardige wijze overgeleverd aan de Kalief, die hem de rechterhand afhakte. Joannes viel in gebed neer voor de icoon van de Alheilige Moeder Gods. Door slaap overmand, viel hij neer. Toen hij ontwaakte, stond zijn hand weer op de arm en kon hij deze weer gebruiken om te schrijven. Enkel een ringvormig litteken rond zijn pols herinnerde aan dit voorval. Uit dank liet Joannes een hand op de icoon bevestigen, waardoor deze ook Ďde icoon met de drie handení wordt genoemd.
Toen de Kalief dit wonder zag, kwam hij tot berouw. Joannes echter wilde niet langer als edelman bij hem blijven. Hij trok zich terug in een klooster, waar hij, vanaf het begin, voor de monniken een voorbeeld was in nederigheid, gehoorzaamheid en in alle voorschriften van monastieke ascese.
Joannes componeerde de Begrafenishymnen en stelde de Octoechos samen (= Het Boek van de Acht Tonen), het Irmologion, het Menologion en de Paascanon. Hij schreef ook meerdere geÔnspireerde en diepzinnige theologische boeken. Als monnik en hymnendichter, als theoloog en strijder voor de waarheid van Christus, wordt Joannes gerekend tot de belangrijkste Kerkvaders.
Hij ontsliep in vrede op 104-jarige leeftijd in het jaar 776.

 

 

Troparion t.6

 

Gids der Orthodoxie, * Leraar der vroomheid en heiligheid, * Ster die over de wereld straalt, * de door God begeeste Roem der monniken, * Wijze Joannes, * die allen door uw leer verlicht, * Harp van de Heilige Geest, ** bid tot Christus God, om onze zielen te redden.

 

Troparion t.3

 

Gij zijt het Goddelijk Instrument van de Kerk, * de Welluidende Harp van het Geloof, Lofwaardige Vader. * Met de luister van uw wijs onderricht * verlicht gij de uiteinden van het heelal. * Spreek ten beste bij Christus onze God, Eerbiedwaardige Vader Joannes, ** opdat Hij ons schenke de grote genade.

 

Kondakion t.2

 

Door zware ascese hebt gij uw lichaam getemd * om zonder zwaarte of te stijgen naar de Goddelijke Hoogten, * waar u de Hemelse Honing geschonken werd ** om voor de vrienden des Heren uw heerlijk lied te zingen.

 

Kondakion t.8

 

De Hymnendichter, de Eerbiedwaardige Joannes, * de Kerkleraar die als een ster over de wereld straalt, * de Strijder voor het Ware Geloof * willen wij, gelovigen, bezingen, * want een onoverwinnelijk wapen was hem het Kruis van de onze Heer, * waarmee hij verlokkingen en dwalingen wist te bestrijden. * Nu is hij voor ons bij God een toegewijde voorspreker ** en hij smeekt voor ons allen om vergeving van onze zonden.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden