Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 13 november
13 november
Vladyko Joan
Joannes Chrysostomos van Constantinopel


boxen

Joannes Chrysostomos van Constantinopel

 

 

Joannes werd geboren in AntiochiŽ in het jaar 354. Zijn vader, Secundos, was een bevelhebber in het leger van de keizer, zijn moeder heette Anthusa.
Tijdens zijn studie van de Griekse filosofie walgde Joannes van het Hellenistische heidendom en nam het Christelijk Geloof aan als de ene en allesomvattende waarheid. Meletios, Patriarch van AntiochiŽ, doopte Joannes. Nadien werden ook zijn ouders gedoopt. Na de dood van zijn ouders ontving Joannes de monnikstonsuur en leidde een strikt ascetisch leven. Hij schreef een boek, ĎOver het Priesterschapí, en nadien verschenen hem de Heilige Apostelen Petros en Joannes, die hem een leven van grote dienstbaarheid, genade en lijden voorzegden. In de tijd, die zijn priesterwijding voorafging, verscheen een engel Gods tegelijkertijd aan Joannes en Patriarch Flavianos, die Patriarch Meletios was opgevolgd. Tijdens de priesterwijding zelf fladderde een stralend-witte duif boven Joannesí hoofd.
GeŽerd om zijn wijsheid, zijn ascese en zijn krachtige woorden, werd Joannes verkozen tot Patriarch van Constantinopel. Hij bestuurde als patriarch de Kerk gedurende 6 jaar met ongekende ijver en ongeŽvenaarde wijsheid. Hij stuurde missionarissen naar de ongelovige Kelten en Scythen en ontwortelde simonie binnen de Kerk door vele bisschoppen te ontslaan, die zich aan deze zonde hadden schuldig gemaakt. Hij breidde de liefdadigheidswerken van de Kerk uit en schreef een eigen tekst van de Goddelijke Liturgie. Hij beschaamde de afvalligen, wees Keizerin Eudoxia terecht, interpreteerde de Heilige Schrift met zijn gouden geest en mond en schonk de Kerk vele waardevolle boeken met zijn homilieŽn. De mensen eerden hem, de jaloersen verafschuwden hem en de Keizerin zond hem tweemaal in ballingschap. Joannes leefde 3 jaar lang als banneling en stierf in ballingschap op het Feest van de Verheffing van het Eerbiedwaardig en Levenschenkend Kruis, d.i. op 14 september 407, in het dorp Comana in GeorgiŽ. Vůůr zijn dood verschenen hem de Apostelen Petros en Paulos, net als de Martelaar Basiliscos (22 mei), in wiens kerk Joannes voor het laatst de Communie ontving. Zijn laatste woorden waren: ďEre zij God voor alle dingen.Ē Met deze woorden werd de ziel van de patriarch met de gouden mond opgenomen in het Paradijs. Het hoofd van Chrysostomos rust in de Kerk van de Ontslaping in Moskou, zijn lichaam in het Vaticaan te Rome.

 

 

Troparion t.8

 

De lieflijkheid van uw mond, stralend als een vlam, heeft de aarde verlicht. * Aan de wereld heeft zij geschonken, schatten van onbaatzuchigheid, * en ons getoond, de verhevenheid van de deemoed. * Ons lerende door uw woorden, Vader Joannes Chrysostomos, * bid ook tot Christus God, het Woord, ** om redding te schenken aan onze zielen.

 

 

Kondakion t.6

 

Van de Hemel hebt gij goddelijke genade ontvangen * en met de lippen leert gij aan allen * de Ene God in de Drieheid te aanbidden, * Gelukzalige, Vrome Joannes Chrysostomos. * Terecht prijzen wij u, ** want gij zijt onze Leraar door uw uitleg van het Goddelijke.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden