Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 12 november
12 november
Vladyko Joan
Joannes de Barmhartige

Eveneens op deze dag:
Nilus van de SinaÔ


boxen

Joannes de Barmhartige van AlexandriŽ

 

 

Joannes werd geboren op het eiland Cyprus. Zijn vader was Prins Epifaniuos. Joannes werd vanaf zijn kindertijd opgevoed als een ware Christen. Op aandringen van zijn ouders huwde hij en kreeg hij kinderen, maar door Gods voorzienigheid overleden zowel zijn vrouw als zijn kinderen. Bekend en geliefd om zijn medeleven en vroomheid werd Joannes als Patriarch van AlexandriŽ gekozen ten tijde van Keizer Heraclius.
Hij leidde de Kerk van AlexandriŽ als een ware herder gedurende 10 jaar en behoedde haar tegen dwaalleraren en ongelovigen. Hij was een voorbeeld van mensenliefde, een model van mild- en barmhartigheid. Een gezegde van hem was: ďIndien ge adeldom zoekt, zoek die dan niet in het bloed, maar in de deugd, want daarin ligt de ware adeldom.Ē
Alle heiligen onderscheidden zich in barmhartigheid, maar Joannes wijdde zich volledig aan deze deugd. Op een dag, tijdens het vieren van de Liturgie, herinnerde de Patriarch zich de woorden van Christus: ďWanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vůůr het altaar, en ga eerst geen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.Ē (Mat. 5,23-24) Hij herinnerde zich dat een geestelijke in de kerk wroeging tegen hem koesterde. Vlug verliet hij de Heilige Gaven, ging naar de priester, viel voor zijn voeten neer en smeekte hem om vergiffenis. Slechts nadat hij met deze man vrede had gesloten, keerde hij terug naar het offeraltaar. Een andere keer was hij op weg naar de Kerk van de Heiligen Cyrus en Joannes, toen hij een behoeftige weduwe ontmoette, die hem haar volledige verhaal over haar rampspoed vertelde. De begeleiders van de Patriarch vonden de al te lange klaagzang van de weduwe zeer vervelend en drongen er bij de Patriarch op aan zich naar de kerk te haasten om de Dienst te beginnen en later het verhaal van de vrouw verder te aanhoren. Joannes antwoordde hen: ďHoe zal God naar mij luisteren, als ik niet naar haar luister?Ē Hij verliet haar niet, tot hij het einde van haar verhaal had gehoord.
Toen de Perzen Egypte aanvielen, ging Patriarch Joannes aan boord van een boot om aan het gevaar te ontsnappen. Onderweg naar Cyprus werd hij echter ziek en hij stierf, na het aanmeren in zijn geboorteland, in het jaar 620. Nadat hij het Onsterfelijke Koninkrijk van zijn Heer was binnengegaan, werden zijn relieken eerst naar Constantinopel overgebracht, vervolgens naar Boedapest en tenslotte naar Presburg.

 

 

Troparion t.8

 

Door geduld hebt gij het eeuwig loon verworven, * door onophoudelijk gebed * en door uw behulpzame liefde voor de armen. * Bid daarom tot Christus God, Zalige en Barmahrtige Joannes, ** opdat onze zielen mogen worden gered.

 

 

Kondakion t.2

 

Gij hebt uw rijkdom onder de armen verdeeld * en daarvoor de schat van het Hemelrijk ontvangen. * Daarom eren wij uw gedachtenis, Wijze Vader Joannes, ** die om uw werken Ďde Barmhartigeí heet.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden