Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 november
11 november
Vladyko Joan
Vincentius van Saragossa

Eveneens op deze dag:
Martinus van Tours
Menas
Theodorus de Studiet
Maximus de Dwaas


boxen

Vincentius van Saragossa

 

 

Vincentius was vanaf zijn jeugdjaren een leerling van Valerianus, Bisschop van Augustopolis, het huidige Saragossa. Hij werd ook door die bisschop tot diaken gewijd met de opdracht zijn welsprekendheid als talent bij het prediken te gebruiken, de bisschop was immers zelf niet zoín geode spreker.
Keizer Diocletianus zond in het jaar 304 zijn afgevaardige Dacianus naar Spanje om er de Christenen te vervolgen en te doden. Ook de bisschop en zijn diaken werden aangeklaagd en gearresteerd. Soldaten te paard ketenden Valerianus en Vincentius en trokken hen achter zich aan van Augustopolis naar Valencia, waar ze in de gevangenis werden gegooid. Ze werden er geslagen en gemarteld, ze kregen er geen water, noch brood.
Toen de bisschop ondervraagd werd, antwoordde hij weliswaar rustig, maar erg onzeker. Hierop trad Vincentius naar voren en hield er, voor de rechters en het verzamelde volk, zijn mooiste redevoering. Dacianus stuurde de bisschop naar zijn cel terug, maar hij veroordeelde Vincentius gemarteld te worden.
Men nagelde Vincentius aan een kruis, sloeg hem met zwepen en bewerkte zijn lichaam met roodgloeiende staven. Toen hij van het kruis werd afgenomen, verweet hij zijn beulen lui en ongehoorzaam te zijn geweest en stapte hij zelf vreugdevol terug naar de martelboom. Ziedend van woede, nagelden ze Vincentius weer aan het kruis en sloegen hem, tot ze uitgeput waren.
Vincentius werd met een verscheurd lichaam in de gevangenis gegooid. Die nacht hoorden de bewakers Vincentius psalmen zingen, terwijl uit zijn cel een stralend licht scheen. Ďs Anderdaags werd hij op een rooster geroosterd. Christenen begroeven met eerbied zijn lichaam.

 

 

Troparion t.1

 

Wij bezingen u, * Heilige Martelaar en Diaken Vincentius, * want gij waart de woordvoerder van de Kerk voor de rechtbank van de tirannen. * Gij zijt de roem * van Saragossa en van Aragon. * Gij zijt de eer van Valencia en van geheel IberiŽ. * Gij zijt de beschermer * van de wijngaardeniers, * want gij werd door ijzer en vuur gemarteld * om te getuigen * van Christus, onze God. ** Moge Hij door uw gebeden onze zielen redden.

 

 

Kondakion t.3

 

Heilige Martelaar en Eerbiedwaardige Diaken Vincentius, * wij bewonderen uw menigvuldige strijd, * waardoor gij uw Meester Christus hebt verheerlijkt. * Bid zonder ophouden tot Hem ** dat Hij de vergeving der zonden moge schenken aan onze zielen.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden