Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 november

Menas

 

 

Menas was een Egyptenaar van geboorte en een soldaat van beroep. Als een ware Christen kon hij de aanstootgevende offerandes aan de afgoden niet aanzien en verliet hij het leger, de stad, de mensen en de wereldse levenswijze. Hij trok naar een verlaten berg, want het was hem makkelijker te leven tussen de wilde beesten dan tussen de ongelovigen.
Op een dag zag hij, helderziende, een heidens feest in Cotyaeus. Hij daalde af naar die plaats en verklaarde er in het openbaar zijn geloof in Christus, de Levende God. Hij verwierp het afgodendom en het heidendom als bedrog en duisternis. Pyrrus, de gouverneur van deze stad, vroeg Menas wie hij was en waar hij vandaan kwam. Menas antwoordde hierop: ďMijn vaderland is Egypte, mijn naam is Menas. Ik was een officier in het leger, maar bij het zien van de verering van afgoden, verwierp ik alle eerbetuigingen. En nu sta ik voor u om mijn Christus als de ware God aan te kondigen, opdat Hij mij als Zijn dienaar in het Hemelse Koninkrijk zou aankondigen.Ē Bij het horen van deze woorden liet Pyrrus Menas aan helse martelingen onderwerpen. Ze geselden hem, vilden hem met ijzeren klauwhaken, brandden hem met toortsen en folterden hem op talrijke wijzen. Tenslotte onthoofdden ze hem met het zwaard. Ze gooiden zijn lichaam in een vuur, opdat de Christenen het niet zouden kunnen terugvinden.
Dat lukte slechts ten dele, want er werden toch nog enkele delen verzameld en bewaard. Christenen begroeven deze relieken, die later naar AlexandriŽ werden overgebracht en er opnieuw werden begraven. Op die plaats werd later een kerk gebouwd.
Menas werd gemarteld en nam zijn intrek in het Koninkrijk van Christus rond het jaar 304. Hij was en bleef een groot wonderwerker, zowel op aarde als in de hemel. Wie de Heilige Menas aanroept en zijn hulp met geloof inroept, zal zijn hulp ontvangen. Hij verscheen en verschijnt vaak als een soldaat te paard om de gelovigen te helpen en de ongelovigen te straffen.
In onze tijd verscheen Menas tijdens de beslissende gevechten van de Tweede Wereldoorlog in Afrika. Toen de geallieerde troepen bij Alamein (het Arabische woord voor ĎMenasí) door de Duitsers onder leiding van Generaal Rommel omsingeld waren, verscheen Menas midden in het Duiste legerkamp, aan het hoofd van een indrukwekkende karavaan kamelen. Dit tafereel was bij de Duisters bekend, want het stond afgebeeld op een fresco van een vervallen Menas-kerkje in de buurt. Deze verschijning bracht de Duitsers in verwarring en ondermijnde hun vechtlust, waardoor de geallieerden een onverhoopte overwinning behaalden. Uit dank werd het kerkje gerestaureerd en werd er een klein klooster gesticht.

 

 

Kondakion t.4

 

Nadat gij u had losgemaakt van de aardse legermacht, * zijt gij opgenomen in het onvergankelijke leger van de Hemel, * Heilige Martelaar Menas, * door Christus, onze God, ** Die de onverwelkbare krans is van Zijn Bloedgetuigen.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden