Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 08 november
8 november
Vladyko Joan
Synaxis van Aartsengel
MichaŽl en Alle Engelen


boxen

Synaxis van Aartsengel MichaŽl en Alle Engelen

 

 

De engelen van God worden vanaf de vroegste tijden door de mensen herdacht maar deze gedachtenis ontaardde vaak in vergoddelijking van de engelen (2 Kon. 23,5). De ketters verzonnen allerlei fantasieŽn over engelen. Sommigen gingen hen als goden zien, terwijl anderen, die hen niet als goden wilden beschouwen, hen als scheppers van de gehele zichtbare wereld aanzagen.
Het plaatselijke Concilie van Laodicea, dat ongeveer 5 jaar eerder plaats vond dan het Eerste Oecumenische Concilie, verwierp het aanbidden van engelen als goden en bevestigde de specifieke verering van engelen in de 35ste Canon.
In de 4de eeuw, tijdens de regering van Sylvestrus, Paus van Rome, en van Alexander, Patriarch van AlexandriŽ, werd dit Feest van de Aartsengel MichaŽl en alle onlichamelijke Hemelse Machten als feestdag ingesteld in de maand november. Waarom precies in november? November is de 9de maand na maart en maart is de maand, waarin Ėzo wordt algemeen aanvaard- de wereld werd geschapen. Als 9de maand na maart werd november gekozen om de 9 rangorden van engelen te gedenken, die als eersten werden geschapen. Dionysius de Areopagiet, een leerling van de Apostel Paulus, die tot in de 3de hemel werd opgenomen, beschrijft deze 9 engelenorden in zijn boek ďOver de Hemelse HiŽrarchieŽnĒ als volgt: de zesvleugelige Seraphim, de veelogige Cherubim, de Goddragende Tronen, Heerschappijen, Machten, Krachten, Vorstendommen, Aartsengelen en Engelen.
De aanvoerder van al deze engelen is de Aartsengel MichaŽl. Toen Satan, Lucifer, van God afvallig werd en in zijn val een deel van de engelen meesleurde in het verderf, stond MichaŽl op en schreeuwde tot de getrouwe engelen: ďLaat ons waakzaam blijven! Laat ons met vreze standhouden!Ē En alle hemelingen antwoordden: ďHeilig! Heilig! Heilig! Heer God van Sabaoth, vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid!Ē Aartsengel MichaŽl wordt vermeld bij Joshua 5,13-15 en bij Judas 1,9. Onder de engelen heerst er eenheid van geest en ziel en volmaakte liefde. De lagere orden betonen volledige gehoorzaamheid aan de hogere orden en allen onderwerpen zich aan de wil van God.
Elke natie heeft zijn beschermengel, net als elke Christen. We moeten steeds voor ogen houden dat, wat wij ook doen, zij het in het openbaar of in het verborgene, we dat steeds uitvoeren in de tegenwoordigheid van onze beschermengel. Op de schrikwekkende dag des Oordeels zal een menigte engelen zich scharen rond de Troon van Christus en de daden, de woorden en de gedachten van elke mens zullen voor allen openbaar worden. Moge God ons genadig zijn en ons redden door de gebed

en van de Aartsengel MichaŽl en alle Hemelse Machten.

 

 

 

Troparion t.4

 

Gij, Aanvoerder der Hemelse Heerscharen, * wij, onwaardigen, bidden tot u, * dat gij ons beschermt door uw gebeden * en ons beschut met de dekking van uw vleugelen. * Behoed ons door uw bovenzinnelijke heerlijkheid, * nu wij nedervallen en tot u roepen: ** ďRed ons uit de gevaren, Aanvoerder der Krachten uit den Hoge.Ē

 

 

Kondakion t.2

 

Aanvoerder van Gods Heerscharen, * Liturg der Goddelijke Heerlijkheid, * Begeleider der mensen en Leider der Engelen, * bid voor ons om het goede en de grote genade, ** gij, Aanvoerder der Onlichamelijken, MichaŽl.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden