Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 07 november
7 november
Vladyko Joan
Willibrordus van Utrecht

Eveneens op deze dag:
Hieron en de 32 Martelaren van Melitene
Lazarus van de Galesa-berg


boxen

Willibrordus van Utrecht

 

 

Willibrordus werd geboren in 658 te NorthumbriŽ en werd als kind door zijn vader Willgis, die na de dood van zijn vrouw, de moeder van Willibrordus, als een kluizenaar ging leven, aan Wilfrid toevertrouwd, de abt van Ripon. Hierdoor groeide hij vanaf zijn vroegste jeugd reeds in een klooster op.
Op 20-jarige leeftijd trok hij naar Ierland, waar hij het klooster van Egbert bezocht. Hij (ver)bleef er zowat 12 jaar en werd er ook priester gewijd. Toen zond Egbert een groep van 12 monniken naar Friesland om er het Evangelie te prediken en de ongelovigen te bekeren. Willibrordus stond aan het hoofd van deze missie en werd op het Europese vasteland verwelkomd door Pepijn van Herstal, die net succes het gebied van de gelovige Radboud had veroverd. Pepijn zelf zorgde ervoor dat Willibrordus naar Rome trok om er -weliswaar tegen zijn zin- bisschop gewijd te worden. Dat gebeurde in het jaar 696 door Paus Sergius, die hem de naam ĎClemensí gaf. En hem het bisdom Utrecht toewees.
In 699 kreeg hij de kerk en een kloostertje van Echternach ten geschenke, de eerste en meest geliefde van alle schenkingen, die hij tijdens zijn missiewerk mocht ontvangen.
Hij was een erg gedreven bisschop, die heel wat kerken bouwde, en ook anderen tot een zelfde ijver aanzette. In zijn spoor kwamen inderdaad talrijke bisschoppen, die later allen heilig werden verklaard, zich hier vestigen om te arbeiden. Zo kwam in 720 Bonifatius hem versterken, maar amper 3 jaar later trok Bonifatius naar Duitsland om er een nieuw arbeidsveld op te starten.
Willibrord is gestorven in zijn geliefde abdij van Echternach, waar hij ook begraven ligt. Hij wordt jaarlijks herdacht op de dinsdag na Pinksteren, wanneer de beroemde Ďprocessie van Echternachí uitgaat op de gekende wijze, nl. drie stappen voorwaarts en twee stappen achterwaarts. Deze processie kende zijn oorsprong in de 13de eeuw, toen de streek rond Trier geteisterd werd door de epidemie, die ĎSint Vitus-dansí genoemd wordt. Aan deze epidemie kwam een einde, toen het volk op bedevaart naar Willibrordusí graf was gegaan.

 

 

Troparion t.1

 

Het woord van God tot de Aartsvader Abraham * ďTrek weg uit uw land.Ē * hebt gij vernomen als een tot u gericht bevel, * omdat ook Christus vraagt alles te verlaten om Hem. * Daarom heeft Hij u verre landen tot erfdeel geschonken, * die gij in harde arbeid voor Hem gewonnen hebt. * Bid ook voor ons, Heilige Vader Willebrordus, ** dat wij waardige kinderen van het Licht mogen zijn.

 

 

Kondakion t.6

 

Als een hemels licht * hebt gij over de Lage Landen gestraald, * waardoor voor ons zichtbaar geworden is * het Licht van Christus, onze God. * Hen die zich zo lang van Hem hadden afgewend, * hebt gij tenslotte tot de kennis der Waarheid gebracht. * Bid voor ons voor de Troon van de Allerhoogste, ** Heilige Vader Willibrordus.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden