Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 07 november
7 november
Vladyko Joan
Lazarus

Eveneens op deze dag:
Willibrordus van Utrecht
Hieron en de 32 Martelaren van Melitene


boxen

Lazarus van de Galesa-berg

 

 

Lazarus werd in 968 geboren te Magnesia (Klein-AziŽ). Vanaf zijn 6de jaar werd hij geestelijk opgevoed, eerst door een priester, Leontius, en later door zijn oom-monnik Elia. Lazarus was een godsdienstige jongen, die alles wat hij kreeg aan de armen schonk.
Hij verlangde ernaar de Heilige Plaatsen in IsraŽl te bezoeken, maar verschillende pogingen liepen telkens op een sisser uit. Hierna werd hij monnik in een klooster bij Attalia, waar hij zich toelegde op de ascese van vasten en nachtwaken, waardoor zijn ziel kon opvliegen naar de hoogten van het beschouwend gebed.
Na de dood van zijn geestelijke vader trok hij zich eerst terug in een afgelegen grot, maar na 7 jaar trok hij dan toch naar Jeruzalem. Daar werd hij opgenomen in het Sabbas Klooster, waar hij gedurende 6 jaar het sacrista-ambt bekleedde: hij was verantwoordelijk voor de kerk.
Tijdens de vasten bestond in dat klooster de traditie dat de monniken de woestijn in trokken. Dat deed ook Lazarus, maar tijdens de afwezigheid van de monniken hadden de Saracenen Jeruzalem veroverd. Daardoor kon Lazarus niet naar het klooster terugkeren, maar vestigde hij zich, met 2 andere monniken, in een Marina-kerkje, dicht bij Efeze. Daar richtte hij, naar het voorbeeld van Simeon de Stiliet, een pilaar op, waar hij voor de mensen en de Engelen een schouwspel werd. Er kwamen bezoekers en volgelingen, zodat de gemeenschap rond het kerkje en de zuil uitbreidde. Lazarus ging onverdroten door met zijn ascetische inspanningen, maar de grote toeloop belette hem zijn zo geliefde en nagestreefde rust te vinden.
Daarom verliet hij op een nacht zijn zuil en zocht hij de eenzaamheid op in een afgelegen grot op de Galesa-berg, waar Pafnutius nog had geleefd. Ook hier richtte hij een pilaar op en kwamen broeders hem opzoeken.
Lazarus stierf op 88-jarige leeftijd en liet een gemeenschap van 40 monniken achter rond zijn zuil op de Galesa-berg.

 

 

Kondakion t.4

 

Christusí Kerk eert u als een heerlijk stralende ster * met vreugdevolle hymnen. * Blijf daarom voor ons bidden tot Christus God, * Heilige Vader Lazarus, ** opdat Hij ons allen vergeving van zonden schenkt.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden