Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 07 november
7 november
Vladyko Joan
Hieron

Eveneens op deze dag:
Willibrordus van Utrecht
Lazarus van de Galesa-berg


boxen

Hieron en de 32 Martelaren van Melitene

 

 

Hieron werd in Tyana (CappadociŽ) geboren uit een vrome, ingoede en blinde moeder, StratoniCa. Hijzelf was een ijverige Christen, die zijn moeder diende met de liefde, die een zoon kenmerkt en siert. Om twee redenen wou hij zijn militaire dienst niet vervullen en telkenmale verjoeg hij de bodes, die hem voor het inlijven bij het leger kwamen halen. Hieron verafschuwde het zijn hulpeloze moeder achter te laten en alleen al de gedachte, als soldaat, gedwongen te worden offers te brengen voor afgoden, deed hem onnoemelijk veel verdriet.
Hieron werd daarom, samen met andere Christenen, gearresteerd en voor de gouverneur van Melitene geleid. Onderweg verscheen hem ís nachts een man, gekleed in een stralend-wit gewaad, die hem toesprak: ďHoor, Hieron, ik breng u heil. Gij zult niet strijden voor een aardse koning, maar voor de Hemelse Koning zult gij uw gevecht beŽindigen. Tot Hem zult gij naderen om uw eer en glorie te ontvangen.Ē Hierdoor werd het hart van Hieron met onuitsprekelijke vreugde vervuld. In Melitene werden ze allen in de gevangenis geworpen en Hieron sterkte en troostte hen in het Geloof met grote inspanning. Hij smeekte hun het Geloof niet afvallig te worden, maar vrijwillig en bewust hun lichamen omwille van Christus af te staan voor foltering en dood. Iedereen beaamde deze smeekbede, alleen Victor, een bloedverwant van Hieron, maakte hierop een uitzondering en verloochende het Geloof. De beulen sneden ťťn van de handen van Hieron af, geselden hem en folterden hem op vele gruwelijke wijzen. Tenslotte werd hij, met de anderen, onthoofd. Toen ze naar de plaats van hun terechtstelling gingen, zongen de 33 martelaren de psalmwoorden: ďWelzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaanÖĒ (Ps. 119,1)
We willen hier hen allen vernoemen, wiens naam met deze van Hieron opgetekend staan in het Boek des Levens: Hesychios, Nicander, Athanasios, Mamas, Barachios, Callinicos, Theogenes, Nikon, Longinos, Theodoros, Valerios, Xanthios, Theodulos, Callimachos, Eugenios, Theodochos, Ostrichios, Epiphanios, Maximianos, Ducitios, Claudianos, Theophilos, Gigantios, Dorotheos, Theodotos, Castrichios, Anicletos, Themilios, Eutychios, Hilarion, Diodotos en Amonitos.
Een man, Chrysanthos, kwam in het bezit van het afgehakte hoofd van Hieron, begroef het met eerbied en bouwde over het graf later een kerk, aan de Heilige toegewijd. De afgesneden hand van de martelaar werd aan zijn blinde moeder bezorgd.
De Heilige Hieron en zijn gezellen leden in het jaar 298 en gingen de Heerlijkheid van Christus binnen.

 

 

 

 

Troparion t.8

 

Het lichtstralend leger van Uw Martelaren * is in de geest tot ons neergedaald * om de Kerk teverlichten met een heerlijk morgenrood. * Wij vieren hun eerbiedwaardige gedachtenis * en wij bidden U, Verlosser, ons omwille van hun gebeden * te bevrijden uit alle ellende en nood, ** opdat wij tot U mogen zingen: ďAlleluia.Ē

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden