Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 05 november
5 november
Vladyko Joan
Galaction en Episteme van Emesa.

Eveneens op deze dag:
Odrada van Balen
Jona van Novogorod


boxen

Galaction en Episteme van Emesa.

 

 

Zowel Galaction als Episteme werden in Emesa geboren, een stad in FeniciŽ. De moeder van Galaction, Leucippa, was onvruchtbaar, tot ze gedoopt werd. Na haar doopsel bekeerde zij haar echtgenoot Cleitofon tot het Ware Geloof, liet ze haar zoon Galaction dopen en voedde hem op in het Christelijk Geloof. Toen Galaction oud genoeg was om te huwen, overleed zijn ingoede moeder en zijn vader verloofde hem met een heidens meisje, Episteme. Galaction wou echter onder geen enkel beding in het huwelijk treden en overtuigde Episteme gedoopt te worden en als kloosterlinge de tonsuur te ontvangen, op hetzelfde ogenblik als hij de monnikstonsuur zou ontvangen. Beiden trokken zich terug op de Berg Publion, waar Galaction een mannen- en Episteme een vrouwenklooster binnenging.
Beiden bewezen in hun kloosters stralende lichten te zijn. Ze blonken uit in arbeid, in gebed, in nederigheid en gehoorzaamheid en in naastenliefde. Nooit verlieten ze hun klooster, nooit zagen ze elkaar terug, tot net voor hun dood. Een wrede vervolging brak uit en beiden werden voor het tribunaal geleid. Toen de goddelozen meedogenloos Galaction geselden, weende Episteme bitter. Daarna werd zij gegeseld. Vervolgens sneden de beulen hun handen af, hun voeten en tenslotte ook hun hoofd.
Hun vriend Eutolios nam hun lichamen en begroef ze met eerbied. Eutolios was eertijds een slaaf bij de ouders van Episteme, later een monnik bij Galaction. Hij schreef ook het levensverhaal van deze wonderlijke martelaren, die leden omwille van Christus en met een krans in de hemel werden gekroond in het jaar 253.

 

 

Kondakion t.2

 

Gij zijt deelgenoot geworden van de scharen van Christusí martelaren, * Standvastige Helden, die de goede strijd hebt gestreden, * Roemrijke Galaction en Trouwe Episteme, * die met u getuigenis heeft afgelegd. ** Bid samen tot de Ene God voor ons allen.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden