Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 08 oktober
8 oktober
Vladyko Joan
Pelagia van AntiochiŽ

Eveneens op deze dag:
Amor van Roermond


boxen

Pelagia van AntiochiŽ

 

 

Pelagia was een berouwvolle zondares. Geboren uit heidense ouders in AntiochiŽ, was zij door God begenadigd met opvallende, fysieke schoonheid. Pelagia gebruikte deze schoonheid tot vernietiging van haar eigen ziel en die van anderen. Door haar werk als prostituť, actrice en danseres in het theater werd zij erg rijk.
Op een dag wandelde ze voorbij de Kerk van de Martelaar Julianus, waarin Bisschop Nonnus aan het preken was. Ze stapte het gebouw binnen en hoorde de homilie over het Schrikwekkende Oordeel en de bestraffing van de zondaars. Deze woorden schokten en veranderden haar in die mate, dat zij meteen een walging voelde voor zichzelf, zich ogenblikkelijk de ware vreze Gods toemat, al haar zonden beleed en zich voor de voeten van Bisschop Nonnus wierp met de bede haar te dopen: ďHeilige Vader, heb medelijden met mij, zondares. Doop me en leer mij berouw te hebben. Ik ben een zee van onrust, een oord van verderf, een net en wapen van de duivel.Ē Zo smeekte deze boetelinge tot de hiŽrarch van Christus onder tranen, en hij doopte haar.
Bij haar doopsel werd Romana, diacones van de Kerk, haar doopmeter. Romana onderrichtte Pelagia in het Christelijke Geloof, zoals het een geestelijke moeder betaamt, maar Pelagia vond haar doopsel onvoldoende. Bewust van haar vele zonden en voortdurend aangeklaagd door har geweten, besloot ze tot zware ascetische arbeid. Haar ontzaglijke, door zonden verdiende rijkdom verdeelde ze onder de armen en trok, vermomd als monnik Pelagius, in het geheim naar Jeruzalem. Daar sloot ze zichzelf op in een cel op de Olijfberg en begon de moeilijke ascese van vasten, gebed en nachtwake. Na 3 jaar zocht de diaken van Bisschop Nonnus haar op en trof haar nog levend aan. Bij een tweede bezoek echter, 7 dagen later, was zij reeds gestorven. Hij begroef haar op een eerbiedwaardige wijze. Pelagia ontsliep in de Heer rond het jaar 461.
Deze vroegere zondares had God behaagd door haar berouw en ascese, haar zonden werden haar vergeven en zij werd geheiligd. Haar gelouterde en verlichte ziel werd het Koninkrijk Gods waardig geacht.

 

 

Troparion t.4

 

Voor de Kerk hebt gij temidden der doornen * als een welriekende roos gebloeid * en door het werk van uw deugden * hebt gij ons verblijd. * Uw leven hebt gij als een welriekende geur geofferd * aan Hem, Die wonderen voor u werkte. * Eerbiedwaardige Moeder Pelagia, * smeek Hem ons te bevrijden ** van alle hartstochten van ziel en lichaam.

 

 

Kondakion t.2

 

Door zware vasten hebt gij uw lichaam bedwongen * en in onophoudelijk gebed * hebt gij steeds tot uw Schepper gesmeekt * om volkomen vergeving van uw slechte daden te ontvangen. Door uw leven van boete werd duidelijk zichtbaar, Heilige Moeder Pelagia, ** dat uw gebeden waren verhoord.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden