Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 07 oktober
7 oktober
Vladyko Joan
Sergius

Eveneens op deze dag:
Bacchus


boxen

Sergius en Bacchus

 

 

Sergius en Bacchus waren aanvankelijk edelen aan het hof van Keizer Maximianus. De keizer zelf waardeerde hen zeer omwille van hun moed, hun wijsheid en hun trouw. Toen de keizer echter vernam dat beiden Christenen waren, keerde zijn liefde tot haat. Op een dag was er een groots opgezet offerfeest voor de afgoden en vroeg de keizer Sergius en Bacchus met hem offers op te dragen, maar ze weigerden openlijk om op deze vraag in te gaan. Uitzinnig van woede, gaf de keizer het bevel hun militaire kledij, ringen en onderscheidingen meteen te ontnemen en hen te kleden in vrouwenkledij. Vervolgens liet hij ijzeren ringen om hun hals leggen en door de straten van de stad Rome trekken om door iedereen bespot te worden. Tenslotte zond hij hen naar Antiochus, zijn gezant in AziŽ, om er gemarteld te worden. Antiochus was, mede door de hulp van Sergius en Bacchus, tot deze positie opgeklommen, want ze hadden hem bij de keizer ooit aanbevolen. Toen Antiochus hen smeekte Christus te verloochenen en zich zo een oneerbaar lijden en schandelijke dood te besparen, antwoordden ze echter: ďEer en oneer, leven en doodÖ Deze zijn gelijk voor de zoeker van het Hemels Koninkrijk.Ē Antiochus wierp Sergius in de gevangenis en gaf het bevel Bacchus als eerste te martelen. Zijn dienaren sloegen hem beurtelings, tot zijn gehele lichaam gebroken was. Bacchusí zuivere ziel verliet het bebloede lichaam en werd op engelenhanden tot de Heer gevoerd. Bacchus werd gefolterd in de stad Barbalissos. Toen werd ook de Sergius naar buiten gebracht, hem werden ijzeren schoenen aan de voeten gestoken. Aan de binnenzijde van de schoenen zaten talrijke nagels, die het voetvlees uiteenscheurden. Sergius werd te voet naar de stad Rozapha (SyriŽ) gejaagd en werd er door het zwaard onthoofd. Ook zijn ziel vloog opwaarts naar het Paradijs, waar hij, met zijn vriend Bacchus, een kroon van onsterfelijke glorie ontving uit de handen van Christus, hun Koning en Heer. Deze twee soldaten van Christus stierven omstreeks het jaar 303.

 

 

Troparion t.5

 

Sieraad der Christelijke Martelaren, * kostbaar als ogen voor Christusí Kerk, * verlicht de ogen van onze ziel, * Veellijdende Sergius * en Alomgeroemde Bacchus. * Bid de Heer dat wij het duister der zonden mogen ontvluchten * om deelgenoot te worden van het Avondloos Licht ** door uw heilige gebeden.

 

 

Kondakion t.2

 

Gij hebt u moedig tegen de vijand te weer gesteld * en zijn bedrog te niet gedaan, * want de hemel hheft u de overwinning geschonken, * Alberoemde Martelaren Sergius en Bacchus. * Toen hebt gij tezamen geroepen: ** ďHoe schoon en lieflijk is het om met Christus verenigd te zijn.Ē

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden