Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 06 oktober
6 oktober
Vladyko Joan
Thomas, Apostel

Eveneens op deze dag:
Fides van Agens


boxen

Thomas, Apostel

 

 

Thomas behoorde tot de Twaalf. Door zijn twijfel in de Verrijzenis van Christus werd een nieuw bewijs geleverd van deze wonderlijke en heilzame gebeurtenis. De verrezen Heer verscheen aan Zijn Leerlingen een tweede maal om ook Thomas te overtuigen. De Heer sprak tot Thomas: ďBreng uw vinger hier en zie Mijn handen en breng uw hand en steek die in Mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.Ē (Joh. 20,27) En Thomas antwoordde: ďMijn Heer en mijn God!Ē (Joh. 20,27)
Na de nederdaling van de Heilige Geest, toen de Apostelen het lot wierpen over de plaats, waar zij het Evangelie zouden prediken, viel het lot bij Thomas op India. Hij was bedroefd, omdat hij zoín verre reis moest ondernemen, maar de Heer verscheen hem en bemoedigde hem. In India bekeerde Thomas velen tot het Christelijk Geloof, zowel rijken als armen. Hij vestigde er een Kerk door er priesters en bisschoppen te wijden. Hij bracht er o.a. twee zusters tot het Geloof, Tertiana en Migdonia, beiden echtgenotes van Indische prinsen. Omwille van hun geloof werden beide vrouwen door hun echtgenoten slecht behandeld. Na hun doopsel wilden ze niet langer met hen samenleven. Ze kregen tenslotte de toestemming om te vertrekken. Bevrijd van de huwelijksband, leefden ze een Godbehaaglijk leven tot hun dood.
Dionysios en Pelagia waren verloofd, maar toen zij de apostolische prediking hoorden, huwden ze niet maar wijdden ze zich toe aan het ascetische leven. Pelagia eindigde haar leven als martelares voor het Geloof, Dionysios werd door de Apostel tot bisschop gewijd.
Prins Mazdai, de echtgenoot van Tertiana, wiens zoon Azan ook door Thomas werd gedoopt, veroordeelde de Apostel ter dood en hij zond vijf soldaten om Thomas te vermoorden. Vijf speren doorboorden zijn lichaam en op die wijze legde de Apostel zijn ziel in de handen van zijn Heer Christus.
Hij werd, met de andere Apostelen, op een wonderlijke wijze naar Jeruzalem overgebracht om de begrafenis van de Alheilige Moeder Gods bij te wonen. Hij kwam echter te laat aan en weende bittere tranen. Op zijn verzoek werd het graf van de Alreine geopend. Het lichaam van de Moeder Gods werd in het graf niet gevonden: de Heer had Zijn Moeder meegevoerd naar Zijn hemelse Woning. De laattijdigheid van Thomas openbaarde ons de wonderlijke verheerlijking van de Moeder Gods, op een zelfde wijze als hij eens, door zijn ongeloof, het geloof in de Verrijzenis bevestigde.

 

 

Troparion t.2

 

Leerling van Christus uit het Twaalftal der Apostelen, * die door uw ongeloof ons de Opstanding van Christus nzderbij brengt * en door uw aanraking de werkelijkheid van het zuiver Lijden bevestigd hebt, * Alomgeprezen Thomas, ** bid voor ons om vrede en om de grote genade.

 

 

Kondakion t.4

 

Door goddelijke genade vervuld, riep de Apostel als een ware dienaar van Christus rouwmoedig uit: ** ďGij zijt mijn God en mijn Heer!Ē

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden