Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 03 oktober
3 oktober
Vladyko Joan
Dionysius de Areopagiet

Eveneens op deze dag:
Gerardus van Brogne


boxen

Dionysius de Areopagiet

 

 

Dionysius wordt gerekend onder de Zeventig Apostelen. Deze wonderbare man was een telg uit een belangrijke, heidense familie in Athene. Na zijn opleiding aan de filosofenschool in Athene, trok hij voor verdere studie naar Egypte. Toen hij daar verbleef, stierf de Heer Christus aan het kruis, de zon verduisterde en 3 uur lang hing duisternis over Egypte. Op die dag riep Dionysius uit: ďOfwel lijdt God, de Schepper van deze wereld, ofwel is dit het einde van deze wereld!Ē Na zijn terugkeer in Athene huwde hij er een vrouw, Damaris, bij wie hij enkele zonen verwekte. Hij werd lid van het hoogste hof bij de Grieken, de Areopagus. Daarom werd hij later ook bekend als Ďde Areopagietí.
Toen de Apostel Paulus het Evangelie predikte in Athene, werd Dionysius gedoopt, en met hem zijn gezin. Paulus wijdde hem tot Bisschop van Athene. Uit liefde voor Christus verliet hij zijn vrouw en kinderen, en verzaakte hij aan zijn hoge positie. Lange tijd reisde hij samen met Paulus, hij ontmoette alle andere apostelen van Christus. Hij reisde bewust naar Jeruzalem om er de Alheilige Moeder Gods te ontmoeten en beschreef deze ontmoeting in een van zijn werken. Overigens was hij ook aanwezig op de begrafenis van de Alreine Maagd.
Toen Paulus het martelaarschap onderging, wenste ook Dionysius zoín dood te sterven en trok daarom, met zijn priester Rusticus en de diaken Eleutherius, naar GalliŽ om er het Evangelie te prediken tussen de barbaren. Veel had hij te lijden, maar talrijk waren ook zijn successen. Door zijn inspanningen kwamen vele heidenen tot het Christelijk Geloof. Dionysius bouwde een kerkje in Parijs, waar hij de Goddelijke Diensten opdroeg. (Enkele geschiedschrijvers menen dat Dionysius van Parijs niet Dionysius de Areopagiet is.) Op 90-jarige leeftijd werd hij, met Rusticus en Eleutherius, gearresteerd en gemarteld omwille van Christus. Weinig later werden ze allen onthoofd. Het hoofd van Dionysius rolde tot voor de voeten van Catula, een vrome vrouw , die het, samen met het lichaam, op een eerbiedwaardige wijze begroef.
Dionysius stierf in het jaar 96, tijdens de regering van Dometianus. Hij schreef enkele beroemde werken: ĎOver de Goddelijke Namen van Godí, ĎOver de Hemelse en Kerkelijke HiŽrarchieŽní, ĎOver Mystieke Theologieí en ĎOver de Alheilige Moeder Godsí.

 

 

Troparion t.8

 

Gij hebt u geheel overgegeven aan het goede * en steeds de stem van uw geweten gevolgd. Uit de Apostel, het uitverkoren Vat, * hebt gij onzegbare wijsheid geput. * Onder de martelingen hebt gij trouw het Geloof bewaard * en zo de heilige loop voleindigd, Hieromartelaar Dionysius. ** Bid Christus God onze zielen te redden.

 

 

Kondakion t.8

 

In de geest hebt gij de poort van de Hemel doorschreden, * als nabolger van de Apostel, die tot in de Derde Hemel opgenomen was. Daar zijt gij rijk geworden aan kennis van het Onzegbare * om hen te verlichten die gezeten zijn in de schaduw der onwetendheid. * Daarom roepen wij tot u: * ďVerheug u, Vader der wereld, Heilige Dyonisius.Ē

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden