Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 september
15 september
Vladyko Joan
Nicetas de Goth

Eveneens op deze dag:
Nafeest Kruisverheffing
Maternus


boxen

Nicetas de Goth

 

 

Nicetas, een Goth van geboorte, groeide op aan de oevers van de Donau. Hij was een leerling van Theofilus, Bisschop der Gothen, die deelnam aan het Eerste Oecumenische Concilie (Nicea, 325).
Wanneer de Gothische prins Athenarik de Christenen begon te vervolgen, ging Nicetas vůůr de prins staan en beschuldigde hem van vals geloof en onmenselijkheid. Tengevolge hiervan werd Nicetas op gruwelijke wijze gefolterd, maar op een nog indrukwekkender wijze bleef hij het Geloof in Christus verkondigen en dankte hij God in zijn gebeden. Zijn geest verbleef onophoudelijk bij God en op zijn borst, onder zijn kleed, droeg hij een icoon van de Alheilige Moeder Gods met het Voor-eeuwige Christuskind, rechtopstaand, terwijl Het een Kruis in Zijn handen houdt. Nicetas droeg deze icoon altijd bij zich, omdat de Moeder Gods hem was verschenen en hem had getroost. Tenslotte wierp de beul de soldaat van Christus in het vuur. Hier blies de man Gods zijn laatste adem uit, zijn lichaam bleef echter door de vlammen onaangetast.
Zijn vriend en gezel Marianus nam zijn lichaam weg uit het land der Gothen (WallachiŽ en BessarabiŽ) en bracht het naar het dorp Mopsuestia in CiliciŽ. Daar bouwde hij een kerk, gewijd aan Nicetas, en plaatste er de wonderwerkende relieken van de martelaar in. Nicetas werd gemarteld en verheerlijkt in het jaar 372 na Chr. Later werden zijn relieken overgebracht naar Constantinopel.

 

Troparion t.4

 

Gewapend met Christusí Kruis, * hebt gij de overwinning behaald in de grote strijd. * In het vuur hebt gij uw ziel overgegeven aan Christus, de Heer. * Daarom hebt gij van Hem de kracht van genezingen ontvangen. * Heilige Grootmartelaar Nicetas, * bid tot Christus God ** om onze zielen te redden.

 

 

Kondakion t.2

 

Zoals uw naam voorzegde, hebt gij de overwinning behaald * en gij hebt tot het einde weerstand geboden aan de macht der verleiding. * Nu hebt gij de zegekrans ontvangen voor uw lijden * en gij verheugt u met de roemrijke scharen der Engelen. * Uw naam is in waarheid Nicetas genoemd. ** Bid als overwinnaar met hen tot Christus God voor ons allen.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden