Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 september
15 september
Vladyko Joan
Nafeest Kruisverheffing

Eveneens op deze dag:
Nicetas de Goth
Maternus


boxen

Nafeest Kruisverheffing

 

 

 

 

Troparion t.1

 

Heer, red Uw volk * en zegen Uw erfdeel ** en bescherm Uw Gemeente door Uw Kruis.

 

 

Kondakion t.1

 

Gij Die U vrijwillig op het Kruis hebt verheven, o Christus God, * schenk Uw erbarmingen aan Uw nieuwe Gemeente, die naar U genoemd is, * en verblijd ons met Uw Kracht * in de strijd tegen de Vijand, * want Gij zijt onze Helper ** door het onoverwinnelijk vredeswapen van Uw Kruis.

 

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden