Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 14 september
14 september
Vladyko Joan
Kruisverheffing


boxen

Kruisverheffing

 

 

Vandaag vieren we twee gebeurtenissen die met het Eerbiedwaardig Kruis verband hebben: allereerst, het vinden van het eerbiedwaardige Kruis op Golgotha en vervolgens, de terugkeer van het eerbiedwaardig Kruis uit PerziŽ naar Jeruzalem.
Tijdens een bezoek aan het Heilig Land, besloot Keizerin Helena het Eerbiedwaardig Kruis van Christus te zoeken. Een Joodse oude man, Judah, was de enige, die wist waar het Kruis zich bevond. Onder zachte dwang van de Keizerin openbaarde hij dat het Kruis begraven lag onder de tempel van Venus, die door Keizer Hadrianus op Golgotha gebouwd. De Keizerin liet de afgodentempel meteen afbreken en vond, bij het uitgraven van een diepe kuil, drie kruisen. Toen de keizerin overdacht hoe zij het echte Kruis van Christus kon herkennen, passeerde er een begrafenisstoet. Patriarch Macarius liet de kruisen een na een op de dode man leggen. Bij het eerste en tweede kruis gebeurde er niets. De dode man bleef onveranderd liggen. Toen echter het derde kruis op het lijk werd gelegd, kwam de dode man weer tot leven. Hierdoor wist iedereen dat dit het Kostbaar en Levenschenkend Kruis van Christus was. Vervolgens legden ze het Kruis op een zieke vrouw, terstond was ook zij genezen. De Patriarch richtte het Kruis op, zodat het volk Het kon aanschouwen en in tranen zongen de mensen: ďHeer, ontferm u!Ē Keizerin Helena liet een zilveren schrijn maken en plaatste het Kruis erin.
Later bezette de Perzische Keizer Chozroes Jeruzalem, hij maakte vele mensen tot slaven en nam het Kruis des Heren mee naar PerziŽ. Gedurende 14 jaar bleef het Kruis in PerziŽ. In het jaar 628 versloeg de Griekse Keizer Heraclius de Perzen en, met een grootse ceremonie, keerde het Kruis terug naar Jeruzalem. Bij het binnenkomen van de stad droeg de Keizer Heraclius het Kruis op zijn rug, tot hij plots geen stap meer kon zetten. Patriarch Zacharias zag hoe een engel de keizer belette het Kruis te dragen langs dezelfde weg, die de Heer, blootsvoets en vernederd, had afgelegd. De Patriarch deelde dit visioen mede aan de Keizer, die zijn kledij uittrok en, in lompen en blootsvoets, het Kruis opnam, het tot Golgotha droeg en Het plaatste in de Opstandingskerk, tot vreugde en troost van de gehele Christelijke wereld.

 

Troparion t.1

 

Heer, red Uw volk * en zegen Uw erfdeel ** en bescherm Uw Gemeente door Uw Kruis.

 

 

Kondakion t.1

 

Gij Die U vrijwillig op het Kruis hebt verheven, o Christus God, * schenk Uw erbarmingen aan Uw nieuwe Gemeente, die naar U genoemd is, * en verblijd ons met Uw Kracht * in de strijd tegen de Vijand, * want Gij zijt onze Helper ** door het onoverwinnelijk vredeswapen van Uw Kruis.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden