Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 12 september
12 september
Vladyko Joan
Autonomus van ItaliŽ

Eveneens op deze dag:
Teruggave Geboorte Moeder Gods
Guido van Anderlecht


boxen

Autonomus van ItaliŽ

 

Tijdens de vervolging door Keizer Diocletianus verliet Autonomus ItaliŽ en reisde naar Sora, een dorp in BithyniŽ (AziŽ). Daar bekeerde hij velen tot het Christendom en bouwde voor hen een kerk, toegewijd aan de Aartsengel Michael. Autonomus woonde in het huis van een vrome Christen, Cornelius, die hij eerst tot priester wijdde en later tot het bisschopsambt verhief. Niet ver van deze plaats lag Limnae, waar enkel heidenen woonden. Autonomus trok er heen en verlichtte en verblijdde er velen met de Blijde Boodschap van Christus. Dit stemde vele heidenen bitter, zodat ze op een dag de kerk te Sora tijdens de Goddelijke Liturgie binnenvielen, Autonomus in het heiligdom neersloegen en ook vele andere Christenen in de kerk doodden.
Tijdens het bewind van Keizer Constantijn, bouwde Severianus, een edelman uit de hoogste kringen, een kerk over het graf van Autonomus. Zowat 200 jaar na zijn dood verscheen Autonomus aan een soldaat Joannes, die de relieken van de heilige liet opgraven. Ze bleken volledig onaangetast en genazen vele zieken. Zo verheerlijkte God hem, die Hem tijdens zijn aardse leven ook had verheerlijkt.

 

Kondakion t.2

 

De Goddelijke MysteriŽn * hebt gij op volkomen wijze gevierd, * want gij zijt zelf een aangenaam offer geworden, Alzalige, * doordat gij als Martelaar * de Kelk van Christus gedronken hebt. * Daarom staat gij voor Zijn Aangezicht, Heilige Autonomus, ** en gij bidt onophoudelijk voor ons allen.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden