Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 september
11 september
Vladyko Joan
Ailbe van Emly

Eveneens op deze dag:
Nafeest Geboorte Moeder Gods
Theodora van AlexandriŽ
Vinciana van Wintershoven


boxen

Ailbe van Emly

 

 

Ailbe was de zoon van een slavin van een Ierse prinses. Omdat dit kind echter zonder toestemming was verwekt, werd het als prooi voor de wilde dieren in het open veld gelegd. Het kind werd echter door een zogende wolvin meegenomen naar haar hol, waar het werd gevoed en enige tijd later door een jager werd gevonden, als een mooi mensenkind. Deze man nam het kind mee naar huis, achtervolgd door de jankende wolvin.
Jaren later, toen Ailbe Bisschop van Emly was, werd in de buurt een grote wolvenjacht georganiseerd. Een oude, grijze wolvin snelde de jagers vooruit, liep het huis van de Bisschop binnen en legde haar kop tegen zijn borst. De Bisschop aaide het dier en sprak het troostende woorden toe: ďZoals gij mij hebt gevoed en geliefkoosd, toen ik jong was, zo zal ik u voeden en koesteren in uw oude dag. Niemand mag u iets doen. Kom gerust elke dag bij mij langs met uw kleine wolven en eet mee met mij.Ē Wat ook gebeurde.
Deze zorg was Ailbe reeds sinds zijn jeugdjaren niet vreemd. Als herdersjongen zorgde hij lange tijd voor zijn kudde, terwijl hij nadacht over de wonderlijke gang van het leven. Een Christelijke priester schonk hem het eerste onderricht en doopte hem. Naar verluidt zou hij later een leerling geworden zijn van Patrick.
Ailbe was een befaamd prediker en gevierd wonderwerker, waardoor hij vele bekeerlingen maakte. Hij stichtte een klooster op het eiland Aran, dat uitgroeide tot ťťn van de beroemdste heiligdommen van Ierland. De Bisschop zelf wou zijn ambt neerleggen om zich tenvolle aan het gebedsleven te kunnen wijden, maar dit verzoek stuitte op een veto bij de Koning, die zelfs de havens liet bewaken, zodat de Bisschop geen kans zou zien om te ontsnappen. Ailbe is als Bisschop gestorven in het jaar 525.

 

Troparion t.4

 

Bij zijn terugkeer vond de verlichter van Ierland u in Emly, o Heilige Ailbe, * waar gij het geloof verkondigde * en waar gij,n op bevel van een engel, een kerk had gebouwd. * Gij waart een wijze herder van de zielen, * een roemrijke asceet, * en een vriend van de dieren. * Gij waart de vriend van de van licht stralende Patrick. * Bid samen met hem * dat ook wij mogen worden burchten van het rechte geloof * en stralende voorbeelden voor al wie ons omringen, * zodat allen de weg van de onwetendheid * en de dwaling verlaten ** om binnen te gaan in de schaapstal van het Ware Geloof.

 

 

Kondakion t.3

 

Terecht wordt gij een tweede Patrick genoemd, * want evenals de verlichter van Ierland * straalde gij als een vuurbaken aan het strand van de zee. * Heilige Ailbe, Vriendelijke Bisschop, * schenk aan ons dezelfde warmte van hart, ** die u heel uw leven bezielde.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden