Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 10 september
10 september
Vladyko Joan
Menodora, Metrodora en Nymfodora

Eveneens op deze dag:
Nafeest Geboorte Moeder Gods
Theodardus van Maastricht


boxen

Menodora, Metrodora en Nymfodora van BithyniŽ

 

 

Menodra, Metrodora en Nymfodora leefden teruggetrokken als Christelijke maagden bij de warmwaterbronnen. Toen hun namen werden vermeld bij de gouverneur liet deze hen halen. Verrast over hun uiterlijke schoonheid probeerde hij hen met vleierij en mooie beloftes te overhalen hun geloof te verloochenen. De meisjes antwoordden hem echter dat zij altijd eendrachtig hadden geleefd en dat zij ook eendrachtig wilden sterven en begraven worden.
Hierop liet hij Menodora, de oudste, met stokken op de rug slaan. Opnieuw probeerde hij haar te overtuigen, maar de maagd antwoordde zo onverschrokken, dat de beulen haar op het gezicht dienden te slaan. Een slag met een knuppel brak haar kaken. Op haar gebed tot Christus om haar bij Zich op te nemen, verliet haar ziel het lichaam, dat, krachteloos en aan de polsen gebonden, aan de geselpaal bleef hangen.
Vier dagen later werden Metrodora en Nymfodora voorgeleid. Daar zagen ze hun zuster op de grond liggen: naakt in het zand, met gapende wonden en donkerblauw. Deze aanblik schrikte hen niet af. Integendeel, ze wilden haar volgen in de dood en het martelaarschap met haar delen. Ook zij werden op gruwelijke wijze ter dood gebracht.

 

Kondakion t.4

 

Als drie zusters hebt gij geleden voor de Drie-Eenheid * en door uw standvastigheid hebt gij de vijandelijke listen overwonnen, * want ook in uw geest zijt gij werkelijk zusters geweest * en daarom zijt gij met de vijf wijze maagden * binnengetreden in de Hemelse Bruiloftszaal * en staat gij, samen met de Engelen, ** vol vreugde voor de Heerser van het heelal.

 

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden