Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 09 september
9 september
Vladyko Joan
Joachim en Anna

Eveneens op deze dag:
Audemarus van Therouanne
Severianus van Sebaste


boxen

Joachim en Anna

 

 

Joachim was afkomstig uit de stam van David en was een nakomeling van Koning David. Anna was de dochter van Matthan, de priester, en behoorde tot de stam van Levi, net zoals Ašron, de Hogepriester. Matthan had drie dochters: Maria, Sophia en Anna. Maria huwde, leefde in Bethlehem en baarde Salome. Sophia huwde, woonde eveneens in Bethlehem en baarde Elisabeth, de moeder van Joannes de Voorloper. Anna huwde Joachim in Nazareth en baarde op hoge leeftijd Maria, de Moeder Gods. Gedurende 50 jaar hadden Joachim en Anna hun huwelijksleven samen beleefd en toch waren ze kinderloos gebleven. Ze leefden rustig en vroom, besteedden een derde van hun inkomen aan zichzelf, verdeelden een derde aan de armen en schonken een derde aan de Tempel. Ze werden er op grootse wijze voor beloond.
Op een dag kwamen ze, reeds hoogbejaard, naar Jeruzalem om er te offeren aan God. De hogepriester Issachar wees Joachim terecht met de woorden: ďGij zijt onwaardig dat een offergave uit uw handen worden aanvaard, want gij zijt kinderloos.Ē Anderen, die wel kinderen hadden, duwden Joachim opzij, alsof hij van geen tel was. Dit bezwaarde deze oude zielen zeer en ze keerden erg bedroefd en bezorgd huiswaarts. Beiden vielen in gebed voor God neder en smeekten Hem met hen een wonder te werken, zoals Hij eertijds met Abraham en Sarah had gedaan. Ze baden Hem hen een kind te schenken als troost in hun oude dag. Vervolgens zond God Zijn engel, die hen de geboorte aankondigde van ďeen algezegende dochter, door wie alle naties op aarde zouden gezegend worden en door wie de redding van de wereld zou gebeuren.Ē Anna ontving meteen in haar schoot en 9 maanden later baarde ze Maria.
Joachim leefde 80 jaar, Anna 79 jaar. Ze ontsliepen vredig in de Heer.

 

Troparion t.4

 

De heilige Joachim en Anna, * die rechtvaardig waren in de genade der Wet, * hebben ons het door God geschonken Kind voortgebracht. * Daarom viert de Kerk heden hun eerbiedwaardige gedachtenis. * Laten wij God loven, * Die een hoorn des Heils heeft opgericht ** in het Huis van David. Ė

 

 

Kondakion t.2

 

Anna is van vreugde vervuld,* want zij is van de boei der kinderloosheid bevrijd * en voedt de Alreine Maagd. * Zij roept allen samen om zich met haar te verheugen * en Hem te prijzen, Die uit haar schoot ** aan de stervelingen de Moeder Gods geschonken heeft. Ė

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden