Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 09 september
9 september
Vladyko Joan
Audemarus van Therouanne

Eveneens op deze dag:
Joachim en Anna
Severianus van Sebaste


boxen

Audemarus (Omer) van Therouanne

 

 

Audemarus werd geboren in Goldenthal bij Konstanz (Zwitserland). Toen zijn moeder stierf, bracht zijn vader zijn zoontje Audemarus naar het Klooster te Luxeuil, dat eertijds door Columbanus werd gesticht en in die dagen werd bestuurd door Eustacius, Columbanusí opvolger. Audomarus bestudeerde er de Bijbel, waarvan hij een merkwaardige kennis verwierf.
In het jaar 637 werd hij op vraag van Koning Dagobert door Bisschop Acharius van Noyon tot Bisschop van Therouanne gewijd, de hoofdstad van de region NeustriŽ, waar de Morinen woonden, die reeds eerder tot het Christendom waren bekeerd, maar elke believing ervan hadden verloren. Daarom stuurde Eustacius vanuit Luxeuil nog enkele monniken, waaronder Bertinus, Mummolinus en Ebertranus, als extra hulp.
In het jaar 654 werd de Petrus-abdij gesticht te Sithieu, waar velen zich tot monnik lieten wijden. Ook werd er de kerk, gewijd aan de Moeder Gods, gebouwd, met annex een kloostertje, dat Audemarus schonk aan de monniken van Bertinus.
In het jaat 670 stierf de blind geworden Audemarus te Waorans, niet ver Sithieu, dat thans zijn naam draagt: Saint-Omer

 

Troparion t.4

 

Getrouw hebt gij het zaad van het Goddelijk Woord gezaaid * en de mensen hebt gij niet alleen van de ziekte van het lichaam, * maar tevens van de krankheid van de ziel * door de kracht Gods gezond gemaakt. * Vader en Hogepriester Audomarus, * bid Christus God onze lichamen te genezen ** en onze zielen te redden.

 

 

Kondakion t.5

 

Toen het volk in zijn oude afgoderij was vervallen, * hebt gij, Bisschop Audomarus, * het weer opgeheven tot het Licht des Geloofs. * Maak ook ons weer stralend, * want wij zijn evenzeer afvallig * en maken de buik tot onze god. * Doe ons opstaan ** en verlicht onze schreden met de Lamp van uw waarachtige leer.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden