Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 20 juli
20 juli
Vladyko Joan
Elia de Profeet


boxen

Elia de Profeet

 

 

Elia schouwde God, werkte wonderen en ijverde voor het Geloof in de Ene en Ware God. Hij werd in de stam van Ašron geboren in het dorp Tishba en wordt daarom ook wel Ďde Thisbietí genoemd. Bij Eliaís geboorte zag zijn vader een engel van God rond het kind bewegen, terwijl deze hem in vuur wikkelde en hem een vlam te eten gaf. Dat was een voorafbeelding van Eliaís vurige karakter en zijn onblusbare kracht, hem door God geschonken. Hij bracht zijn gehele jeugd door met goddelijke gedachten en gebed en trok zich daarvoor vaak terug in de wildernis. Toen het Joodse koninkrijk in twee ongelijke delen uiteenviel, bestond het kleinste deel, Juda, slechts uit twee stammen, nl. deze van Juda en Benjamin, die hun hoofdstad hadden in Jeruzalem. De tien andere stammen vormen IsraŽl en hun hoofdstad te Samaria. Juda werd bestuurd door de afstammelingen van Salomo, IsraŽl door de afstammelingen van Jeroboam, dienaren van Salomo. Eliaís grootste confrontatie was deze met IsraŽls koning, Ahab, en diens vrouw, Jezebel, die aan haar afgoden bleef offeren en daardoor ook het volk onttrok aan de dienst voor de Ene en Ware God. Zij had haar gemaal ook gevraagd een tempel te bouwen voor de Syrische afgod Bašl en vele priesters voor die afgodendienst aan te duiden. Door indrukwekkende wonderen toonde Elia de macht en het gezag van God: hij sloot de hemelen, zodat er gedurende 3 jaar en 6 maanden geen regen meer viel. Hij deed vuur uit de hemel neerdalen om het offer te verbranden dat hij voor zijn God had bereid. In deze opdracht waren de priesters van Bašl niet geslaagd. Hij ontsloot ook de hemelen door zijn gebed, zodat de lange droogte beŽindigd werd. Op wonderlijke wijze vermenigvuldigde hij ook het meel en de olie in het huis van de weduwe te Sarefat en wekte er haar zoon op. Hij voorzegde aan Achab dat honden zijn bloed zouden likken en aan Jezebel dat honden haar vlees zouden eten. Dat alles geschiedde, zoals ook de vele dingen die hij voorzegd had. Op de Berg Horeb sprak hij tot God en hoorde hij Gods Stem in de rust van een zachte bries. Toen hij zijn dood nabij wist, riep hij Elisa tot zich en wees hem aan als zijn opvolger. Hij verdeelde met zijn mantel de Jordaan in tweeŽn en werd tenslotte in een koets van vuur opgenomen ten Hemel. Samen met Mozes verscheen hij bij de Heer Jezus op de Berg Tabor tijdens de Transfiguratie. Bij het einde van de wereld zal hij opnieuw op aarde verschijnen om de macht van de Antichrist te breken. (Openb. 3)

 

Troparion t.4

 

Gij waart een Engel in het vlles, * de Grondslag der Profeten * en de tweede Voorloper van Christusí Komst, * Roemrijke Elia. Gij hebt uit den Hoge uw geest gezonden op Elisa. * Gij verjaagt ziekten en reinigt melaatsen ** en doet zo ook genezing opwellen voor allen die u vereren.

 

 

Kondakion t.2

 

Profeet en Schouwer van Gods machtige daden, * Vermaarde Elia, * die door uw woord de regenwolken gevangen hield, ** bid voor ons tot de enig Menslievende.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden