Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 17 juli
17 juli
Vladyko Joan
Marina van AntiochiŽ

Eveneens op deze dag:
Fredegandus van Deurne


boxen

Marina van AntiochiŽ

 

 

Marina werd te PisidiŽ (AntiochiŽ) geboren uit ongelovige ouders. Op 12-jarige leeftijd hoorde zij haar voedster over Christus vertellen: hoe Hij uit de Maagd Maria in ons vlees geboren werd, hoe Hij vele wonderen werkte, hoe Hij omwille van de mensheid stierf aan het Kruis, maar in Heerlijkheid verrees. Van dat ogenblik af wijdde Marina haar leven aan Christus, zij verwierf elke gedachte aan een huwelijk. Op 16-jarige leeftijd liet zij zich dopen. Omwille van haar geloof werd zij door haar vader gehaat en verstoten. De keizerlijke afgevaardigde echter, Olymbrius, wilde haar tot zijn vrouw nemen. Omdat hij wist dat Marina een Christen was, ontbood hij haar en vroeg haar voor de afgoden te buigen. Hierop antwoordde de maagd: ďIk zal niet buigen en niet offeren voor levenloze afgodsbeelden, die zichzelf niet eens kennen, en evenmin allen, die hen eren of onteren. Ik zal hen niet die eer betuigen, die enkel aan mijn Schepper toekomt.Ē Na het horen van deze woorden liet Olymbrius haar op een gruwelijke wijze martelen, waarna zij, hevig uit de vele wonden bloedend, in de gevangenis werd gegooid. Daar bad zij tot God om sterkte en bijstand. De duivel echter verscheen haar in de gedaante van een huiveringwekkende slang, die zich rond haar hoofd kronkelde. Toen Marina het kruisteken maakte, barstte het reptile open en verdween. Een hemels licht overspoelde haar als een golf en het leek wel alsof de muren en het dak van de gevangenis achteruit weken, toen een stralend, hoog kruis verscheen, waarop bovenaan een witte duif zat. Een stem bemoedigde haar met deze woorden; ďVerheug u, Marina, wijze duif van Christus en dochter van het Hemelse Sion, want uw dag van vreugde is aangebroken.Ē Door Gods genade werd Marina verlost van alle pijn, haar wonden werden meteen geheeld. Ďs Anderendaags liet de uitzinnige rechter haar mateloos martelen, zoals in het vuur als in het water. Marina doorstond moeiteloos elke beproeving, ze leek wel in een ander lichaam te vertoeven. Tenslotte werd ze onthoofd. Voor haar terechtstelling verscheen Christus haar in het gezelschap van vele Engelen. Ze werd onthoofd tijdens de regering van Diocletianus, maar ze left verder, zowel in de Hemel als op aarde. Een hand van Marina bevindt zich in het Vatopedi Klooster op de Berg Athos, maar op de Berg Langa in AlbaniŽ, is er een klooster, aan haar gewijd, dat uitkijkt over het Ohrid Meer. Daar rust het merendeel van haar relieken, die tot op de dag van vandaag wonderwerkend zijn. Dat getuigen zowel Christenen als moslims. De Turken hebben voor deze heilige plaats zoveel eerbied, dat zij noch de kerk, noch de eigendommen van het klooster durven beschadigen. Ooit was een Turk zelfs bewaker van het klooster.

 

Troparion t.3

 

Getooid met het sieraad der maagdelijkheid ,* als een onverwelkbare krans, * en in purper gekleed door het bloed van uw marteldood, * straalt gij heerlijk door wonderbare genezingen, * als het sieraad en de lof der martelaren, ** Heilige Martelares Marina.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden