Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 16 juli
16 juli
Vladyko Joan
Reinilde van Saintes

Eveneens op deze dag:
Athenogenes van Sebaste
Monulfus en Gondulfus van Maastricht


boxen

Reinilde van Saintes

 

 

Reinilde stamt uit een vroom, Belgisch gezin. Toen haar ouders, Witger en Amalberga, bejaard werden, trokken zij zich apart in een klooster terug. Ook Reinilde en haar zus Goedele trokken naar de abdij van Lobbes, waar de monniken hen echter de toegang beletten. Goedele trok toen verder naar Morselle, maar Reinilde bleef drie dagen en nachten lang bidden bij de poort. Tijdens de derde nacht werden de monniken gewekt door een vreselijke donderslag. Zij vonden de kloosterpoort open en troffen Reinilde bidden in de kerk aan.Reinilde wou de monniken niet langer tot last zijn en trok op een 7 jaar durende pelgrimstocht naar het Heilig Land. De relieken die ze meebracht, deelde ze uit aan talrijke kerken, terwijl ze zich zelf vestigde te Saintes (Henegouwen). Daar leefde ze als een kluizenares: ze liep in een haren kleed, liep blootsvoets en sliep op de grond. Haar maaltijd bestond steeds uit gerstebrood en water. Dag en nacht bracht zij in gebed door.

Toen de Noormannen Brabant binnenvielen, vluchtte de bevolking in paniek naar de wouden. Reinilde wilde echter niet op hun aandringende vraag om ook te vluchten niet ingaan. Ze ging naar de kerk van Zanchte, waar zij door de Noormannen in het jaar 680 werd mishandeld en vermoord.

 

Troparion t.4

 

Nadat gij de gewijde sluier had ontvangen * en heel uw bezit had uitgedeeld, * snelde gij naar de Heer Jezus. * Gij begeerde alleen te getuigen * van de trouw aan uw Meester, Christus, * voor Wie gij dapper de martelingen onderging. * Edele en Roemrijke Martelares Renildis, * bid tot Christus onze God ** om de grote genade voor onze zielen.

 

 

Kondakion t.4

 

Gij pelgrimeerde naar het aardse Jeruzalem * en na zeven jaar keerde gij naar Saintes terug, * waar gij u toelegde op de goddelijke werken, * vastend en biddend en de behoeftigen dienend. * Tot eer van Christus trad gij de woeste overweldigers onverschrokken tegemoet * en nadat uw bloed was vergoten * ontving gij de palm van het martelaarschap. * Roemrijke Martelares Renildis, ** bid voor onze zielen om de grote genade.†

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden