Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 16 juli
16 juli
Vladyko Joan
Athenogenes van Sebaste

Eveneens op deze dag:
Reinilde van Saintes
Monulfus en Gondulfus van Maastricht


boxen

Athenogenes van Sebaste en zijn Leerlingen

 

 

Athenogenes leefde met tien leerlingen in een klooster bij de stad Sebaste. Tijdens de regering van Keizer Diocletianus kwam Filomarchus, een wrede vervolger, in de stad aan, waar hij meteen vele Christenen arresteerde en vermoordde. Toen hij Athenogenes ontmoette, gaf hij hem en zijn leerlingen het bevel aan de afgoden te offeren om niet, zoals de andere Christenen te worden gedood. Hierop antwoordde Athenogenes: ďWie gij als dood omschrijft, zijn niet dood. Ze leven in de Hemel en verheugen er zich met de Engelen.Ē Het was ontroerend hoe een hinde, die door Athenogenes werd gevoed, de man opzocht en om zijn ellende begon te wenen. De wilde dieren uit de bergen toonden meer medelijden voor de martelaren dan de heidenen. Na talrijke en gruwelijke martelingen, waarbij een Engel Gods de martelaars troostte, werden eerst de tien leerlingen onthoofd, daarna Athenogenes. Ze namen hun intrek in het Hemelse Vaderland tijdens het jaar 311.

Er zijn enkele namen gekend van de tien leerlingen: Reginos, Maximinos, Patrofilios, Ammon, Theofrastos, Kleonikos, Petros en Hesychios.

 

Troparion t.4

 

Gij hebt de opdracht van uw Meester ten uitvoer gebracht, * als een door Hem uitverkoren Herder. * Uw leven hebt gij werkelijk voor uw kudde ingezet, * Hieromartelaar Athenogenes. * Daarom loven wij u met uw tien leerlingen, * die gij onderricht hebt in de vreze Gods. * Zo zijt gij welgevallig geweest aan uw Meester, * Die u gekroond heeft met Zijn levenschenkende rechterhand. ** Bid tot Hem voor ons allen.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden