Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 juli
15 juli
Vladyko Joan
Wladimir van Kiev

Eveneens op deze dag:
Julitta en Kerykos


boxen

Wladimir van Kiev

 

 

In 988 besloot de Russische Prins Wladimir, hoewel ongelovig, in zijn land een nationaal beleefde religie te installeren. Daartoe zond hij gezanten uit naar alle landen ter wereld om er hun kerken en tempels te bezoeken. De delegatie, die de Hagia Sophia, de kerk der Wijsheid in Constantinopel, had bezocht, was dermate onder de indruk van de eredienst, dat ze rapporteerde: ďIets mooiers is er op aarde niet te vinden. We meenden in de hemel te zijn.Ē Hierop liet Wladimir het afgodsbeeld van de dondergod Perun, dat op de heuvel van Kiev stond, omlaag halen en in de Dnjepr gooien. Weinig later liet hij zich en zijn volk dopen. Wladimir straalde van vreugde en bad: ďGrote God, Schepper van hemel en aarde, zie neer op Uw nieuwe volk. Verleen allen om U, de ware God, te kennen, zoals U Uzelf liet kennen in alle Christenlanden. Bevestig hen in het Ware Geloof. Sta mij bij, Heer, in de strijd tegen de vijand, opdat ik, vertrouwend op U en Uw kracht, aan al zijn listen mag ontkomen.Ē Hij liet overal onthaalhuizen voor daklozen en armen, ziekenhuizen, weeshuizen, scholen en kerken bouwen, terwijl hijzelf intensief meewerkte aan de bouw van de kerk van de Moeder Gods te Kiev. Hij omarmde het Christelijk Geloof en veranderde zijn levenswijze totaal: zijn wreedheid keerde om in mildheid, zijn losbandigheid in vroom- en zuiverheid. Terecht wordt hij ĎVader des Vaderlandsí en Ďde Apostelgelijkeí genoemd. Hij overleed in 1015.

 

Troparion t.4

 

Gij waart een koopman die kostbare parels zocht. * Daarom hebt gij boden naar de rijksstad gezonden * om bekend te worden met de Orthodoxie. * Toen hebt gij Christus gevonden, de Onschatbare Parel. * Hij heeft u gekozen als een tweede Paulos * en in de Doop * wies Hij uw lichamelijke blindheid weg, * zoals Hij uw geestelijke ogen geopend had. ** Red daarom ons die u vereren.

 

 

Kondakion t.8

 

Gij zijt voor ons als de Apostel Paulos geweest * en met uw kindsheid hebt gij de afgoden achtergelaten. * Gij hebt u getooid met het purper van de Goddelijke Doop * en staat nu in vreugde voor de Troon van Christus de Verlosser. ** Bid tot Hem dat wij allen mogen worden gered.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden