Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 12 maart
12 maart
Theofanes de Belijder
Heilige Theofanes


boxen

Theofanes de Belijder

 

Hij werd in Constantinopel geboren in 760 in een voorname familie. Na de dood van zijn ouders werd hij opgevoed aan het hof van Konstantinos Kopronymos, die ook een vrouw voor hem zocht.. Hun huwelijk hield echter niet lang stand. Toen Theofanes op 20-jarige leeftijd, zijn vrouw het monastieke ideaal uitlegde, wilde ook zij haar leven daarnaar inrichten. Zij lieten hun slaven vrij en schonken hun vermogen aan liefdadigheidsinstellingen. Zij trad in een klooster binnen op een eiland in de Zee van Marmora, hij vestigde zich als kluizenaar bij het forpje Polychronion op de Sigrianisberg, waar hij later een klooster stichtte, waarvan hij gedurende 27 jaar hegoumen was. Hij kopieerde vooral de Heilige Schrift en schreef ook een tractaat over de geschiedenis van de jaren 285-813. Op 50-jarige leeftijd kreeg hij last van nierstenen en diende hij in bed te blijven. Omwille van de iconenverering werd hij naar Konstantinopel ontboden, waar hij in de gevangenis werd opgesloten. Na 2 jaar werd het vonnis uitgesproken: verbanning naar Samothrake. Nierstenen bezorgden hem helse pijnen en putten hem, evenals de moeizame reis, helemaal uit. In 818 overleed hij, enkele weken na zijn aankomst in het ballingsoord.

 

Kondakion t.2

 

Nadat gij inzicht had verkregen * door een Goddelijke openbaring, * zijt gij aanstonds de ijdelheden van de wereld ontvlucht * om te leven in de eenzaamheid. * En voor alles wat gij achter u gelaten had, * hebt gij de genade der wonderen ontvangen, ** en de schat der profetie, heilige Theofanes.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden