Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 maart
11 maart
Sofronios van Jeruzalem
Heilige Sofronios

Eveneens op deze dag:
Vindicianus van Arras


boxen

Sofronios van Jeruzalem

 

 

Sofronios, Patriarch van Jeruzalem, met de bijnaam ‘De Geleerde’, was afkomstig uit Damaskos en was een monnik in het klooster van de Heilige Theodosios de Grote. Zijn leraar was de beroemde Joannes Moschos, met wie hij de kloosters en de kluizenaars in de Egyptische woestijn bezocht. Hun ervaringen schreven zij neer in het boek ‘De Geestelijke Weide’. Toen trokken ze naar Rome, waar Moschos stierf. Hij had aan Sofronios gevraagd om zijn lichaam mee te nemen naar de Sinaï of naar het Theodosiosklooster te Jeruzalem.

Sofronios was, door zijn geleerdheid en vroomheid, een trouwe vesting in de strijd van de Kerk tegen de ketterijen van de Monofysieten en Monotheleten en werd tot patriarch gekozen in 634. Toen de Perzische koning Chosroës Jerzalem had ingenomen, vluchtte Sofronios naar zijn vriend Joannes de Barmhartige in Alexandrië, die hem hielp tot hij naar Jeruzalem kon terugkeren. Daar werd een synode bijeengeroepen om af te rekenen met de Monofysieten, die bestreden dat Christus, naast de goddelijke wil, ook een menselijke wil had, mdat Hij alleen daardoor ook volledig mens kon zijn.

Sofronios schreef het leven van Maria van Egypte, stelde de ritus samen van de Grote Waterwijding en componeerde verschillende hymnen, die nog steeds tijdens de Diensten worden gezongen.

Toen Jeruzalem opnieuw werd veroverd, ditmaal door de Arabieren, aangevoerd door kalief Omar, verkreeg Sofronios dat de indringers het leven van de Christenen zouden sparen. Omar begon echter op grote schaal te plunderen en de inwoners te mishandelen. In het jaar 638 is Patriarch Sofronios letterlijk bezweken aan hartepijn.

 

Kondakion t.8

 

Gij werd gedreven door Goddelijke ijver * en uw mond heeft de ware geboden verkondigd. * Gij hebt de kerkelijke wetten vastgelegd * en de Regels der monniken opgetekend. * Gij waart de wijze onder de Patriarchen van Jeruzalem * en hebt alwijze woorden in de wereld doen klinken. * Daardoor worden wij geleid die tot u roepen: ** “Verheug u, stralende roem der Orthodoxen.”

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden