Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 14 februari
14 februari
Vladyko Joan
Cyrillus en Methodius

Eveneens op deze dag:
Auxentius


boxen

Cyrillus en Methodius

 

 

Net op het ogenblik dat de Latijnse Kerk zich afscheurde van de Orthodoxe Kerk, bekeerde een grote, Slavische natie zich tot het Orthodoxe Geloof: Rusland. Het zaad voor die bekering werd geplant door Cyrillus en Methodius, een broederpaar uit Thessalonica. Methodius, de oudste van beide broers, was gedurende 10 jaar officier bij de Macedonische Slaven, waar hij de Slavische taal leerde. Nadien trok hij zich terug in een ascetisch leven op de berg Olympus, waar zijn broer hem vervoegde. Toen Koning Kagan van de Khazaren Keizer MichaŽl III om predikers vroeg van het Christelijk Geloof, werden de beide broeders erheen gestuurd. Zij bekeerden Koning Kagan, zijn familie, zijn hofhouding en heel wat bewoners. Na een tijdje keerden ze terug naar Constantinopel, waar zij een Slavisch alfabet ontwierpen, afgeleid uit het Grieks en ook achtendertig letters tellend. Thans is het bekend als ĎCyrillisch schriftí. Ze vertaalden er ook de boeken van de Kerkelijke Diensten uit het Grieks in het Slavisch. Op verzoek van Prins Rastislav reisden ze naar MoraviŽ, waar ze hun evangelisatiewerk opnieuw opnamen en hierbij van hun vertaalde boeken gebruik maakten. Onder hun volgelingen bevonden zich de Vijf Gezellen, met aan het hoofd Bisschop Clemens, die de Donau overstaken en vanuit Ohrid de verspreiding van het Geloof verderzetten.
Cyrillus stierf op 42-jarige leeftijd te Rome in het jaar 869. Vandaag wordt hij herdacht. Hun gezamenlijke feestdag valt op 11 mei.
Methodius werd Bisschop van PannonniŽ. Hij werd echter op aandringen van Latijnse missionarissen door de Duitse Keizer verbannen naar Zwaben, waardoor zijn missiewerk enkele jaren diende stopgezet te worden. De kwestie van het Filioque (het toevoegen van de tekst Ďen uit de Zooní in de Geloofsbelijdenis) leidde zelfs tot het verbieden van het vieren van Slavische Diensten. In het jaar 879 werd Methodius te Rome vrijgesproken. Hij stierf te Velegrad op 6 april 885.

 

 

 

Troparion t.4

 

Gelijkgestemden der Apostelen, * leraren der Slavische volkeren, * Godwijze Cyrillus en Methodius, * bid tot de Meester van het heelal * ons te bevestigen in eensgezindheid en Orthodoxie * om aan de wereld vrede te schenken ** en onze zielen te redden.

 

 

Kondakion t.3

 

Het goddelijke tweetal, onze Verlichters, willen wij eren, * die door de vertaling van de door God geschonken Schrift * de bron der Godskennis hebben geopend, * waaruit wij nog altijd rijkelijk putten. * Daarom vereren wij Cyrillus en Methodius, * die staan voor de Troon van de Allerhoogste ** en bidden voor onze zielen.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden