Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 14 februari
14 februari
Vladyko Joan
Auxentius

Eveneens op deze dag:
Cyrillus en Methodius


boxen

Auxentius

 

 

Auxentius werd geboren in SyriŽ, maar groeide op tussen de edelen en de hovelingen aan het Keizerlijke Hof van Keizer Theodosius de Jongere te Constantinopel. Bezield met de vurige ijver voor Christus, werd hij monnik gewijd. Toen hij echter door de mensen geprezen werd, ontvluchtte hij Constantinopel en zocht de eenzaamheid op bij de Skopa-heuvel, in de streek van Chalcedon, die later Ďde Auxentius-heuvelí werd genoemd. Zijn verlangen om er in absolute eenzaamheid te kunnen wonen, werd echter geen werkelijkheid: enkele herders ontdekten hem en maakten aan de wijde omgeving zijn woonplaats bekend.
Mensen brachten hem zieken om deze door een zalving met olie te genezen. Auxentius gaf blinden hun gezichtsvermogen terug, lammen deed hij opnieuw lopen. Hij bevrijdde mensen van boze geesten en ook melaatsen werden genezen. Groot was de verbazing om deze genezingen, noggroter was hun verwondering om zijn nederigheid en eenvoud. Steevast beklemtoonde hij dat hij een zondig man was, maar dat het Christus was, Die door hem genezing schonk. Daartoe nodigde hij de zieken ook steeds uit eerst te bidden en zo hun geloof in de Drie-Ene God te versterken.
Auxentius nam deel aan het Vierde Oecumenische Concilie (Chalcedon, 451) en verdedigde er de ware leer van de Orthodoxie tegen de ketterijen van Eutyches en Nestorianus.
In 459 riep hij tot zijn leerlingen dat Simeon de Stiliet net was gestorven. Uit nader onderzoek bleek inderdaad dat Auxentius de waarheid had gesproken.
Auxentius ontsliep op hoge leeftijd vredig in de Heer in 470. Hij was de geestelijke vader geweest voor heel BythiniŽ, want hij had er vele zielen teruggeleid naar het Ware Geloof en er vele kloosters gesticht.

 

 

Kondakion t.3

 

Gij hebt u verzadigd aan de onthouding * en de begeerten van het vlees hebt gij ingeperkt. * Het Geloof heeft u, in God Wijze Vader, stralend gemaakt * als een rijk bloeiende plant uit het Paradijs, ** Hooggewijde Vader Auxentius.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden