Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag >13 februari

Symeon de Myronvloeiende

 

 

Hij was Vorst Stefan I Nemanja van ServiŽ, de gevierde heerser over het Servische volk, dat hij tot eenheid had gebracht onder een onafhankelijk Servisch bestuur. Hij was gedoopt in de Latijnse Kerk, maar ging later over naar de Orthodoxe Kerk.
Nadat hij zijn volk op voorbeeldige wijze had gediend en daardoor ook velen tot de Orthodoxie bekeerde, werd hij op 80-jarige leeftijd monnik, zijn vrouw werd moniale. Hij droeg zijn regering over aan zijn zoon Stefan, de Eerstgekroonde, en samen met zijn andere zoon, Sabbas of Sava, herbouwde hij het tot ruÔne gevallen klooster Chilandar op de Athos-berg, het enige Servische klooster op de Athos.
Zelf bleef hij nog in het Studenitsa Klooster te ServiŽ, waar hij ook begraven zou worden. Toen de toestand in zijn land na 2 jaar gestabiliseerd was, ging hij naar de Athos, waar hij onder de geestelijke leiding van zijn zoon leefde. Amper 3 jaar later, in 1200, voelde hij dat zijn einde naderde. Hij liet zich op een biezen mat op de grond leggen en stierf op 86-jarige leeftijd, terwijl hij zegde: ďAlles wat ademt, loof de Heer.Ē
Zijn gebeente bleek een overvloedige bron van zoetgeurende myron en dat bleef ook zo, toen zijn relieken werden overgebracht naar het Studenitsa Klooster te ServiŽ.

 

Kondakion t.7

 

Het leven der Engelen hebt gij op aarde bemind. * Daarom hebt gij de wereldse heerschappij verlaten. * Nadat gij als een Apostel uw volk tot Christus had geleid, * zijt gij door ascese steeds nader tot Hem opgegaan. * Door heel uw leven, Symeon, hebt gij geroepen: ** ďHeb God lief, Die ons zozeer heeft liefgehad.Ē

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden