Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 13 februari

Harlindis en Relindis van Aldeneik

 

Harlindis en Relindis waren twee zusters, die te Maaseik werden geboren en hun opvoeding genoten bij de Benedictinessen te Valensijn, waar de roeping ontstond om zelf ook moniale te worden. Hun ouders waren erg opgetogen met dit voornemen en bestemden een stuk eigendom, het moerassig gebied Aldeneik, voor de bouw van het klooster.
De jonge meisjes bouwden geestdriftig mee en sleurden zand en stenen van de Maas tot bij de bouwplaats.
De oprichting gebeurde tussen de jaar 720 en 730. Hun ouders bleven op het domein wonen, tot aan hun dood. Het klooster werd een bekend centrum, zodat Willibrordus en Bonifatius er graag en vaak op bezoek kwamen. Ze bestelden er ook hun liturgische boeken, die de monialen op kundige wijze kopieerden.
Harlindis was er de eerste abdis. Toen ze in 755 overleed, nam Relindis haar taak over, tot aan haar eigen dood in 780. Al snel werden de beide zusters vereerd en in 860 werden hun relieken door de Bisschop van Luik plechtig verheven.

 

Kondakion t.5

 

Dag en nacht hebt gij elkander aangespoord, * Heilige Harlindis en Relindis, * om Uw Bruidegom te dienen * en Hem onverpoosd te verwachten, * de lampen uwer ziel brandend met de olie van uw liefde. * Bid tot de Koning van het Bruidsvertrek * dat ook wij mogen binnen treden ** om het eeuwige feest te vieren.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden