Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 12 februari
12 februari
Vladyko Joan
Meletius van AntiochiŽ

Eveneens op deze dag:
Alexis van Moskou


boxen

Meletius van AntiochiŽ

 

 

Meletius was een uitzonderlijke interpretator en verdediger van de Orthodoxie. Zijn gehele leven was een strijd tegen het Arianisme, dat Christus als Gods Zoon niet als Ware God erkende en daarom ook het bestaan van de Drie-Eenheid loochende. Meletius werd 3 maal van zijn aartsbisschoppelijke troon verdreven en naar ArmeniŽ verbannen.
Zo praatte hij in een homilie over de Drie-Eenheid, toen zijn eigen diaken, een afvallige, op hem toeliep en zijn hand op Meletiusí mond legde om hem het prediken te beletten. Meletius sprak echter verder in gebaren. Hij stak zijn hand omhoog en opende 3 vingers, waarna hij zijn hand sloot en vervolgens slechts 1 vinger toonde..
Hij nam ook deel aan het Tweede Oecumenische Concilie (Constantinopel, 381), waarop Keizer Theodosius hem eer betuigde. Op dit Concilie werd Meletiusí leer over de Drie-Eenheid door een wonder van God bekrachtigd. Toen Meletius aan Arius een opgestoken hand met drie vingers toonde en deze samenbracht, vonkte een licht uit zijn hand op..
Tijdens dit Concilie bevestigde Meletius Gregorius de Theoloog als Patriarch van Constantinopel. Hij had eerder al Basilius de Grote tot diaken gewijd en Joannes Chrysostomus gedoopt..
Na het sluiten van het Concilie, beŽindigde Meletius ook zijn aardse leven te Constantinopel. Zijn relieken werden naar AntiochiŽ overgebracht.

 

 

Kondakion t.2

 

Uw Orthodoxe gezindheid heeft u als een sieraad getooid. * Gij waart een beschermer van de Kerk, die gij met alle kracht verdedigd hebt, * Alzalige Bisschop Meletius. * Door uw belijdenis van het Geloof hebt gij heel de aarde verlicht ** als een Stralend Licht van de Kerk.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden