Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 februari
11 februari
Vladyko Joan
Keizerin Theodora

Eveneens op deze dag:
Blasius van Sebaste
Caedmon van Whitby


boxen

Keizerin Theodora

 

 

Theodora was de vrouw van Keizer Theofilus, die Patriarch Methodius uit Constantinopel had verbannen en het verbod op de iconenverering had ingesteld.
Theodora kwam niet openlijk tegen dit verbod in opstand, maar bewaarde zoveel mogelijk iconen in haar vertrekken, waar zij ook bad voor de vrijheid van de Christenen. Ze voedde ook, ondanks vele moeilijkheden, hun kinderen op in het Orthodoxe Geloof.
Toen haar man door een dodelijke ingewandsziekte werd getroffen, werd hij trouw door Theodora verpleegd. Kort voor zijn dood kwam hij tot inkeer en bekering.
Als regentes over de 3-jarige MichaŽl, de troonopvolger, wendde zij voorzichtig haar invloed aan om de Kerk opnieuw de vrijheid te schenken: de verbannen Patriarch Methodius werd teruggeroepen en onder zijn leiding kwam in 843 een synode samen, die de besluiten van het 7de Oecumenische Concilie (786) bekrachtigde. Met een plechtige processie werd de verering van iconen in ere gesteld. Als bekroning van dit feit werd de Zondag der Orthodoxie ingesteld, die nog steeds gevierd wordt op de eerste zondag van de Grote Vasten.
Theodora kende echter als regentes veel tegenstand van haar broer Bardas, die de machtshonger bij de opgroeiende MichaŽl aanwakkerde. MichaŽl liet zijn moeder en 4 zusters naar een klooster verdrijven, waar ze tot aan hun dood verbleven. Theodora leefde er in volkomen toewijding en stierf er in het jaar 867, korte tijd nadat MichaŽl Bardas had laten vermoorden. In datzelfde jaar werd MichaŽl echter op zijn beurt vermoord.

 

 

Troparion t.5

 

Uw naam betekent ĎGodsgeschenkení * en gij doet de Kerk stralen * met koninklijke gaven * als een door God geschreven icoon van Zijn Wijsheid, * want gij hebt duidelijk gemaakt * dat de verering der iconen zich richt op het voorbeeld, * Heilige Theodora, Schoonste der Vorstinnen ** en Sieraad der Orthodoxen.

 

 

Kondakion t.8

 

Als Schoonheid en Luister der Kerk, door God Gekroonde Theodora, * en als Beeld en Diadeem der Vorstinnen, bezingen wij u, * want gij herstelde de verering der iconen * en gij hebt de ketterij volkomen uitgeroeid. ** Daarom roepen wij: ďVerheug u, GeŽerde Keizerin.Ē

 

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden